حاشیه دیدار دوستانه ایران و بلاروس

اشتباه فاحش دبیر کل فدراسیون فوتبال

تیم های ملی فوتبال ایران و بلاروس در یک دیدار دوستانه به تساوی بدون گل با یکدیگر رسیدند.
کد خبر: ۶۷۵۲۶۵
اشتباه فاحش دبیر کل فدراسیون فوتبال

سایت جام جم ورزشی - اما محمد مهدی نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال درباره این دیدار ادعایی عجیب داشت. ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ : «ﺑﻼﺭﻭﺱ ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪ !» ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺩﺭ رقابت های ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ 2014 ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ G ﺑﺎ 25 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺻﺪﺭﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻼﺭﻭﺱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ I ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﻗﻌﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ 30 ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﺭﻭﺱ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻨﻔﯽ 9 ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ .

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها