jamejamonline
ورزشی فوتبال کد خبر: ۶۷۴۸۱۳   ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳  |  ۱۴:۳۶

تفاوت لباس های داخلی و خارجی آل اشپورت

گران فروشی پیراهن نامرغوب تیم ملی

۱

در لباس درجه یک آل اشپورت که در خارج از ایران به فروش می رسد، مدل کول مکس است ولی پیراهن داخل ایران کویک درای است.

گران فروشی پیراهن نامرغوب تیم ملی

سر آستین پیراهن خارج از ایران به صورت کش بافت است ولی پیراهن فروش داخل ایران با یک دوخت معمولی طراحی شده است. یوز ایرانی پیراهن داخل ایران به شدت کم رنگ تر از پیراهن فروش خارج از کشور است.

پیراهن ورزشی ای که علی کفاشیان ملی پوشان را از عوض کردن آن با فوتبالیست های دیگر کشورها نهی کرده بود از جمله حاشیه های تیم ملی ملی فوتبال کشورمان است که واکنش این تولید کننده را در پی داشت: آل اشپورت از ادعاها در خصوص این که محصولات درجه دو را برای تیم ملی فوتبال ایران به منظور شرکت در رقابت‌های برزیل فراهم کرده، شوکه شده است. این ادعا که بازیکنان به اندازه کافی برای این رقابت‌‌ها لباس دریافت نکرده‌اند، پوچ و اشتباه است. ما از همان استانداردی برای ایران استفاده کردیم که برای هر باشگاه یا موسسه دیگری که با آن کار می‌کنیم، استفاده می‌کنیم.

در حالی که کشمکش بین کارلوس کی روش و فوتبالیست ها از یک طرف و مسولین فدراسیون فوتبال و آل اشپورت به عنوان اسپانسر البسه ادامه دارد، بررسی های میدانی خبرنگار SBF در بازار لباس های ورزشی نکات جالبی را نشان می دهد. یکی از مسوولین بخش خرید فروشگاه «اسپورت آوران» با خریدن یک ست کامل لباس تیم ملی ایران به نکات جالب توجهی پی برد که بسیاری از البسه های تیم ملی که در بخش فروش برای مردم قرار داده شده است با اصل آن، تفاوت های فاحشی دارد:

1- چاپ مارک آل اشپورت نوع درجه یک خارج از ایران بر روی پیراهن به صورت دوخته شده است ولی در ایران به صورت چاپی روی پیراهن قرار داده شده است.

2- لوگوی پیراهن تیم ملی در هر صورتی و در هرجای دنیا باید به صورت یک شکل بر روی پیراهن قرار داده شود ولی این لوگوی تیم ملی بر روی پیراهن در داخل ایران و خارج از ایران به شدت باهم در تضاد است.

3- در لباس درجه یک آل اشپورت که در خارج از ایران به فروش می رسد،، مدل کول مکس است ولی پیراهن داخل ایران کویک درای است.

4- سر آستین پیراهن خارج از ایران به صورت کش بافت است ولی پیراهن فروش داخل ایران با یک دوخت معمولی طراحی شده است.

5- یوز ایرانی پیراهن داخل ایران به شدت کم رنگ تر از پیراهن فروش خارج از کشور است.

اسپانسرهای قبلی البسه

فدﺭﺍﺳــیﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍیﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟیﺪﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑیﺸﺘﺮیﻦ ﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑیﻦ ﺳــﺎیﺮ ﺗﻮﻟیﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ۲ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۳ ﺗﺎ ۱۹۹۸ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۰ ﺗﺎ ۲۰۰۴! ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺗﻮﻟیﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﻣﺎ، ﺩﺍیﯽ، ﻣﺠیﺪ، ﺁﻝ ﺍﺷﭙﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺗﻮﻟیﺪﯼ ﭘﻮﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۱۹۹۸ ﺗــﺎ ۲۰۰۰ ﻭ ۲۰۰۶ ﺗﺎ ۲۰۰۷، ﺩﺍیﯽ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۲۰۰۴ ﺗــﺎ ۲۰۰۶ ﻭ ۲۰۰۸ ﺗﺎ ۲۰۰۹، ﻣﺠیﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۲۰۰۷ ﺗﺎ ۲۰۰۸ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲، ﺁﻝ ﺍﺷﭙﻮﺭﺕ ﻧیﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺗیﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﻟیﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

در بین این تولیدی های ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺑﻪ یکباره ﻣﺎﺭﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ لگیا نیز ﺑﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳیون ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۲۰۰۹ ﺗﺎ ۲۰۱۱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺴﺖ! ﺍیﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺗیﻢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﻓﺪﺭﺍﺳیﻮﻥ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫــﺎﯼ ﺗﻮﻟیﺪﯼ ﺩﺍیﯽ یﺎ ﻣﺠیﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﯽ ﺩﺍیﯽ یﺎ ﺍﻣیﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮیﯽ ﺭﻭﯼ ﻧیﻤﮑﺖ ﺗیﻢ ﻣﻠﯽ!ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳــﺖ ﺑه دﺍﻧیﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺮﺑیﮕﺮﯼ ﻋﻠﯽ ﺩﺍیﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟیﺪﯼ ﻭﯼ ﺗﻬیﻪ ﺍﻟﺒﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺖ ﺭﻗﻤﯽ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰۰ ﻣیﻠیﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺪﺭﺍﺳیﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﻟیﺪﯼ ﺩﺍیﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪیﺚ زیادی به پا کرد.ﺗیﻢ ﻣﻠﯽ ﺍیﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐیﻔیﺖ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ یﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﺳﺖ و ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮیﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻧیﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ یﮑﺒﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺭﺍﻩ یﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﺍﺯیﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ۱۹۹۸ ﻭ ۲۰۰۶ ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﻮﻣﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺗیﻢ ﺍیﺮﺍﻥ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺗیﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻬیﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺍیﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﺑﺎیﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎﺱ، ﺗﺠﻬیﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺑﻮﺩ.ﺳــﺎﻝ ۲۰۰۶ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﮐﺎﻥ، ﺭﺋیﺲ ﻭﻗﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳــیﻮﻥ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﺍیﮕﺎﻥ ﺗﻮﻟیﺪ ﮐــﺮﺩﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺍیﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ یک و نیم ﻣیﻠیﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺑــﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳــیﻮﻥ ﻭﺍﺭیﺰ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﻧیﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺁﻣﺪﻥ ﮐﻔﺎﺷیﺎﻥ ﺗﻐییﺮ ﻋﺠیــﺐ ﻭ ﻏﺮیﺒﯽ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺷــﮑﺎیﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳــیﻮﻥ ﭘیﺶ ﺭﻓﺖ.

انتخاب آل اشپورت اعتراضات زیادی را از سوی برخی رسانه ها به همراه داشت که فدراسیون در آن زمان پاسخ لازم را نداد و با ایراداتی که بازیکنان تیم ملی به محصولات این تولیدی وارد کردند مشخص می شود اعتراضات منطقی بوده این در حالی است که کفاشیان برای عقد قراداد با این تولیدی راهی آلمان شد ولی ﻧﺎیﺐ ﺭﺋیﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺑــﺮﺍﯼ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍیﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ!

حسین ردکا - خانواده بزرگ ورزش

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
فوتبالی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
تفاوت لیاقت و كاردانی مدیر فوتبال ایران قبلی و حال را ببین تا كجاست
۰
۰

یادداشت

بیشتر
این بازیکنان نمی دانند پیراهن چه تیمی را پوشیده اند!

این بازیکنان نمی دانند پیراهن چه تیمی را پوشیده اند!

من اگر بخواهم بی تعارف حرف بزنم باید بگویم بازیکنان جدید پرسپولیس هنوز نمی‌دانند پیراهن چه تیم بزرگی را پوشیده اند. بازیکن تازه وارد پرسپولیس باید بداند این تیم یک تیم معمولی نیست. شما نمی‌توانید و حق ندارید در پرسپولیس معمولی باشید!

پاندمی نارسیسم در پرسپولیس

پاندمی نارسیسم در پرسپولیس

پرسپولیس بیمار است. تشخیص این بیماری نیاز به آزمایش و معاینه ندارد، از همین دور و از قاب تلویزیون هم نشانه‌هایش قابل تشخیص است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها