شهر قانون‌مدار بچه‌ها
«جام‌جم» برنامه تلویزیونی «شهرک رنگین‌کمان» را بررسی می‌کند

شهر قانون‌مدار بچه‌ها

یکی از پرسش‌های اساسی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی این است که نظام حکمرانی در چه مواردی و تا چه میزان باید مداخله کند؟ برخی سیاستگذاران با تکیه بر این استدلال که جامعه به تنهایی امکان مقابله با آسیب‌های اجتماعی را ندارد، مداخله حداکثری دولت در این زمینه را ضروری می‌دانند.
یکی از پرسش‌های اساسی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی این است که نظام حکمرانی در چه مواردی و تا چه میزان باید مداخله کند؟ برخی سیاستگذاران با تکیه بر این استدلال که جامعه به تنهایی امکان مقابله با آسیب‌های اجتماعی را ندارد، مداخله حداکثری دولت در این زمینه را ضروری می‌دانند.
کد خبر: ۱۴۰۸۳۹۷

در مقابل، عده‌ای معتقدند که جامعه از ظرفیت خودترمیمی برخوردار است و مسائل اجتماعی در ساحت اجتماع قابل حل هستند؛ از همین رو مداخله دولت در حوزه اجتماعی باید حداقلی باشد. فارغ از کشمکش موجود بین صاحبنظران و مسئولان، به نظر می‌رسد نگاه و انتظار جامعه به این مساله می‌تواند سیاستگذاران را در یافتن چشم‌اندازی روشن‌تر یاری برساند.
در این راستا، افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به منظور شناخت ادراک جامعه از آسیب‌های اجتماعی، نگرش به نهادهای مؤثر در کاهش آسیب‌ها و چگونگی مداخله دولت در آنها، یک نظرسنجی در سطح ملی انجام داده است که یافته‌های آن می‌تواند سنجه مناسبی برای تصمیم‌گیری باشد. در کنار آن تامل در آمارهای موجود به شناخت بهتر وضعیت کنونی می‌انجامد.

نهادهای مؤثر در کاهش آســیب کودکان کار از نظر مردم
۷۰.۲درصد از مردم معتقدند پدیده کودکان کار به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» رواج دارد.
۵۲.۴درصد از مردم اقدام مناسب دولت در ساماندهی کودکان کار را حمایت از سرپرستان این کودکان می‌دانند.
۳۱.۵درصد از مردم معتقدند دولت باید به صورت مســتقیم مداخله کند.
۱.۹درصد از مردم نیز معتقدند دولت اصلا نباید در این موضوع مداخله کند.

کودکان کار
سازمان‌های مردم‌نهاد ۲۲.۵درصد
دولت ۵۸.۸درصد
خانواده و بستگان ۱۴.۹درصد

نهادهای مؤثر در جلوگیری آسیب طلاق از نظر مردم
۳۶.۹ درصد از مردم اقدام مناسب دولت برای زوج‌های در حال طلاق را ارائه مشاوره اجباری حین طلاق می‌دانند.
۲۵.۹ درصد از مردم معتقدند که مشاوره اختیاری حین طلاق، اقدام مناسب‌تری است.
۱۸.۹ درصد معتقدند دولت باید فرایند طلاق را سخت و طولانی کند.
۹.۹ درصد از مردم معتقدند دولت اصلا نباید در این موضوع مداخله کند.

طلاق
سازمان‌های مردم‌نهاد ۶.۴درصد
دولت ۲۶.۶درصد
خانواده و بستگان ۶۲.۲درصد

نهادهای مؤثر در کاهش آسیب اعتیاد از نظر مردم:
۶۸.۲درصد از مردم معتقدند که خانواده‌ها به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» درگیر مساله اعتیاد هستند.
۴۸.۶درصد از مردم اقدام مناسب دولت در ســاماندهی وضعیت معتادان را مداخله مستقیم می‌دانند.
۴۰.۷درصد معتقدند دولت باید از سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با اعتیاد حمایت کند.
۴.۹درصد از مردم هم معتقدند که دولت نباید در این موضوع مداخله کند.

اعتیاد
سازمان‌های مردم‌نهاد ۱۵.۸درصد
دولت ۲۵.۱درصد
خانواده و بستگان ۵۵.۲درصد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها