کارگروه های تخصصی بررسی اعتراضات رتبه بندی از ۱۹ فروردین در ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور تشکیل خواهد شد.
کارگروه های تخصصی بررسی اعتراضات رتبه بندی از ۱۹ فروردین در ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور تشکیل خواهد شد.
کد خبر: ۱۴۰۲۶۲۲

میز‌های تکریم و پاسخگویی به رتبه بندی در ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل شده و در راستای تکریم و حفظ کرامت همکاران پاسخگویی شایسته انجام خواهند داد.
به منظور رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات رتبه بندی، چهار کارگروه تخصصی در ادارات آموزش و پرورش استان و مناطق با عناوین آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، پرورشی، تربیت بدنی و پشتیبانی شکل گرفته و فعالیت خود را بر اساس دستورالعمل شروع خواهند کرد.
همکارانی که در سامانه my.medu.ir به فرآیند رتبه بندی خود ثبت اعتراض کرده اند یا یا انجام خواهند داد ، رسیدگی به اعتراضات آنان صرفاً در بستر سامانه خواهد بود و کارگروه‌های تخصصی در مناطق و نواحی نسبت به بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده اصلاحی اقدام و در صورت لزوم از همکاران معترض دعوت به عمل آورده و مدارک آنان را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار خواهند داد و نتیجه نهایی این اقدامات از طریق سامانه به همکاران معترض ابلاغ خواهد شد.

دستورالعمل نظارت و پاسخگویی به اعتراض‌های رتبه بندی معلمان را در اینجا دریافت کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها