خرید تجهیزات از رده خارج ارتش را قوی نمي کرد
در پنجمین نشست نیاوران با عنوان "ارتش شاهنشاهی از خیال تا واقعیت" مطرح شد:

خرید تجهیزات از رده خارج ارتش را قوی نمي کرد

عملکرد رضاشاه را می‌توان ملغمه‌ای از استبداد و دیکتاتوری عریان و دین ستیزی آشکار دانست، افرادی که در فضای مجازی برای دیکتاتور پهلوی نوحه سرایی می‌کنند و او را پدر ایران نوین می‌خوانند نیازی به مطالعه کارنامه پهلوی اول نمی‌بینند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۵۳

چنانچه ذکر آن رفت رضاشاه را می‌توان در دو حوزه به بررسی و تحلیل نشست استبدا و دیکتاتوری در دوره سلطنت وی و همچنین دین ستیزی آشکار به امر اربابان خارجی! سوء ظن و بدبینی نسبت به اطرافیان و بی‌حرمتی ، فحاشی و بی‌سوادی از ویژگی‌ های شخصیتی رضاخان بود و این ویژگی‌ها در دوره سلطنت نامبرده خود را به عیان نشان داد.

اسدالله علم جایی در خاطراتش می‌گوید که رضاخان چیزی حدود ۲۰ میلیون دلار هنگام خروجش از ایران، برای محمدرضا به ارث گذاشت. اما کارشناسان معتقدند که میراث رضا پهلوی برای پسرش، چیزی بیشتر از این حرف‌ها بوده است.

تعداد بازدید : 44

 

 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها