شبکه های آموزش، چهار و قرآن سیما

برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران، امروز

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۵۳۷۹

برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران، امروز

به گزارش گروه سیما جام جم آنلاین از صدا و سیما، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
 
فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش:
 
ساعت۸ تا ۸:۳۰ الزامات محیط کار -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت۸:۳۰ تا۹ مدیریت تولید -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت۲۰:۵۰ تا۲۱:۱۵درس فناوری‌های نوین -مشترک زمینه صنعت
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک
 
پایه ابتدایی:
ساعت ۱۰:۴۵تا ۱۱:۱۰بازی و‌ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱:۱۰ تا۱۱:۳۵پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم 
ساعت۱۱:۳۵تا۱۲ فارسی و‌نگارش پایه سوم
ساعت۱۲ تا۱۲:۲۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم
ساعت۱۲:۲۵تا۱۲:۵۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۵تا۱۳:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم
 
متوسطه اول:
ساعت۱۴:۳۰تا۱۵ریاضی پایه هفتم (راهبرد‌های حل مسئله)
ساعت ۱۵تا۱۵:۳۰ ریاضی پایه هشتم (یادآوری عدد‌های صحیح)
ساعت۱۵:۳۰ تا۱۶ریاضی پایه نهم (معرفی مجموعه)
 
متوسطه دوم:
ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰ شیمی ۱ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک
ساعت۱۶:۳۰ تا۱۷ شیمی۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ شیمی۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰ تا۱۸ درس ریاضی۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
ساعت۲۰ تا۲۰:۲۵ درس ریاضی۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت۲۰:۲۵تا۲۰:۵۰ درس ریاضی۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
 
شبکه چهار:
 
متوسطه دوم:
ساعت۸ تا ۸:۳۰ریاضی و آمار ۱، پایه ۱۰، ادبیات و علوم انسانی
ساعت۸:۳۰ تا ۹ ریاضی و آمار۲، پایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی
ساعت۹ تا ۹:۳۰ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲، ادبیات و علوم انسانی
ساعت۹:۳۰ تا ۱۰ فارسی۱، پایه ۱۰، مشترک رشته ها.
ساعت۱۰ تا ۱۰:۳۰ فارسی۲، پایه ۱۱، مشترک رشته‌ها
ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته‌ها
ساعت۱۱ تا ۱۱:۳۰ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک، رشته‌ها
ساعت۱۱:۳۰ تا ۱۲، هندسه ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲تا ۱۲:۳۰ هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳ هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
 
شبکه قرآن:
ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ علوم و معارف قرآنی۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰ تا۱۶اصول عقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶تا۱۶:۳۰ اصول عقاید۱پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۶:۳۰ تا۱۷ اصول عقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها