مرد شیطان صفت که زن مسافر را ربوده و مورد آزار قرار داده بود هنگام رفع توقیف خودرویش دستگیر شد.
کد خبر: ۱۱۱۲۷۶۹
ادعای عجیب مرد شیطان صفت در برابر شکایت زن مسافر

به گزارش جام جم آنلاین ، دو هفته پیش زنی جوان با حضور در شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از رانندهای به اتهام آزارو اذیت و سرقت پولهایش شکایت کرد. با دستور بازپرس سهرابی، پروندهای تشکیل شد و برای ادامه تحقیقات به اداره 16 پلیس آگاهی تهران ارسال شد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: صبح زود از خانهمان در غرب تهران بیرون آمدم تا به محل کارم بروم. هر چه منتظر شدم تاکسی عبور نکرد تا اینکه خودروی پرایدی مقابلم توقف کرد. با گفتن مقصدم به راننده سوار شدم و او حرکت کرد. بعد از طی مسافتی او تغییر مسیر داد. من به این رفتار راننده اعتراض کردم که توجهی نکرد و بعد قفل درها را زد.

وی افزود: با التماس از راننده خواستم خودرو را متوقف کند تا پیاده شوم اما او بیتوجه به گریه و التماسهایم به راهش ادامه داد. بعد هم در غرب تهران توقف کرد. او مرا داخل خودرو مورد آزارو اذیت قرار داد. بعد با چاقویی که بهدست داشت مرا به مرگ تهدید کرد. او سپس از داخل کیفم 50 هزارتومان به همراه کارت بانکیام که رمزش کنار آن بود و کارت شناسایی محل کارم را برداشت.

شاکی ادامه داد: مرد آزارگر تهدیدم کرد اگر ماجرا را به پلیس خبر دهم یا از او شکایت کنم، به محل کارم می‌‌آید و مرا به دردسر میاندازد. بعدهم مرا در یک محله خلوت از خودرو بیرون انداخت. همان موقع توانستم شماره پلاک خودروی جوان آزارگر را به خاطر بسپارم. آنقدر حالم بد بود که نتوانستم به محل کارم بروم. فقط با خانوادهام تماس گرفتم و نشانی خیابانی که متهم مرا رها کرده بود به آنها دادم. خانواده ام سر رسیدندو مرا به خانه بردند. بعداز چند روز که در شوک بودم، به اداره آگاهی آمدم تا شکایت کنم. همچنین ساعتی پس از فرار متهم پیامکی از بانک دریافت کردم که معلوم شد متهم سه میلیون تومان از حسابم به کارتهای مختلف واریز و سپس آن را برداشت کرده است.

ماموران با اطلاعاتی که از شاکی به دست آوردند به استعلام شماره پلاک خودروی مرد آزارگر پرداختند و نام متهم را بهدست آوردند. اما نشانی بهدست آمده از او غیرواقعی بود. بنابراین با دستور قضایی قرار شد خودروی متهم توقیف شود. جوان آزارگر همچنان تحت تعقیب پلیس بود تا این که روزهای پایانی هفته گذشته ماموران به سرنخهایی دست یافتند که نشان میداد، خودروی متهم فراری بهدلیل سرعت بالا در رانندگی توقیف شده و در یکی ازپارکینگها قراردارد. با کشف این سرنخ ماموران به پارکینگ رفته و متهم فراری راکه برای پس گرفتن خودرویش به پارکینگ رفته بود، بازداشت کردند.

جوان آزارگر با انتقال به اداره 16 پلیس آگاهی تهران بازجویی شد و اظهاراتی ضدونقیض مطرح کرد و به افسر تحقیق گفت: من دانشجویم و با خودروی پرایدم مسافر جابهجا میکنم. آن روز زن جوان را به عنوان مسافر سوار کردم. آزارو اذیت و سرقتی در کار نبود و او خودش پول و کارت بانکیاش را به من داد.

در حالی متهم این ادعای عجیب را مطرح کرده بود که او توسط شاکی پرونده در حالی که در بازداشتگاه پلیس و میان چند متهم قرارداشت، شناسایی شد. تحقیقات پلیسی نشان داد گفتههای متهم پرونده دروغ بوده و دانشجو نیست بلکه خیاط است. مدتی پیش نیز از شهرستان به تهران آمده و شواهد و قرائن موجود در پرونده نشان میداد که او همان فردی است که شاکی در دام شیطانیاش گرفتار شده است.

تحقیقات از متهم برای رازگشایی از دیگر جرایمش ادامه دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها