برچسب ها - بارم بندی
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بارم بندی پیشنهادی کتاب‌ های درسی برای بهره‌برداری دبیران و معلمان سراسر کشور برای امتحانات را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بارم بندی پیشنهادی تمام دروس دوره‌های مختلف تحصیلی دانش آموزان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۵۳۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نیازمندی ها