برچسب ها - سبد معیشت ملی

عضو شورای عالی کار گفت: بر اساس نقاط مختلف، حداقل حقوق تعیین شده باید برابر سبد معیشت باشد. در ادامه برای صنایع و مناطق مختلف، می‌توان مزد بیشتری در نظر گرفت.
کد خبر: ۱۴۴۵۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

نیازمندی ها