برچسب ها - عفونت پاپیلومای انسانی
آزمایش پاپ اسمیر یا همان تست پاپ اسمیر،به تست سلول های دهانه رحم گفته می‌ شود و طی انجام این آزمایش سلول‌ های غیرطبیعی دهانه رحم مورد بررسی قرار می گیرند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

نیازمندی ها