برچسب ها - دولت های غربی
با گذشت قریب به یک ماه از آغاز جنگ در اراضی اشغالی فلسطین، حالا دیگر شعارهای مبتنی بر ارزش های لیبرالی برای افکارعمومی در جهان رنگی ندارد. غربی ها از تمامی شعارهای خود عدول کرده و نشان دادند که در عمل به ادعاهایی که دارند، صادق نیستند و از ارزش های فکری و فلسفی استفاده ابزاری می کنند.
کد خبر: ۱۴۲۹۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

«مقایسه» همواره سنجه درستی از فهم ما نسبت به قرارگیری در یک موقعیت بوده است. ممکن است در شرایط کنونی کاستی‌هایی در برخی حوزه‌ها دیده شود اما برای آگاهی از وضعیت کنونی باید دید این وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده یا رو به افول است.
کد خبر: ۱۴۲۰۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

فیلمی با عنوان «آیا واقعا دولت های غربی در اقتصاد دخالت نمی کنند؟» را مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۲۱۸۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

نیازمندی ها