برچسب ها - چند جانبه‌گرایی
رئیس‌ جمهور در دیدار دبیرکل سیکا مطرح کرد:
رئیس جمهور روند تحولات بین‌المللی را به سمت چندجانبه‌گرایی دانست و گفت: با افول یکجانبه‌گرایی، این کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای هستند که آینده منطقه و جهان را رقم خواهند زد.
کد خبر: ۱۴۱۰۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

رابطه تغییرات جهانی با جامعه مصرفی و طرح چندجانبه‌گرایی استکباری و نقش قطب جهان اسلام و جمهوری اسلامی در این میان چیست؟
کد خبر: ۱۴۰۹۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

نیازمندی ها