برچسب ها - عباس سلیمی‌نمین
سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران:
عباس سلیمی‌نمین ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران گفت: سلسله‌های قبل از پهلوی هرکدام با اراده بخشی از مردم روی کار آمدند. مثلا قاجار با اراده بخشی از مردم شکل گرفت. انگلیس خیلی تلاش کرد تا قاجار را در ایران مضمحل کند اما نتوانست. برعکس، شکل‌گیری سلطنت پهلوی با اراده بیگانه اتفاق افتاد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

روایت عباس سلیمی‌نمین از اغتشاشات ۸۰روز اخیر
از اتفاقات کوچک و بزرگ در کشورمان که از مبدأ اعتراضات شهریور ماه آغاز و به تروریسم آبان منتج شد، بیشتر از ۸۰روز گذشته است؛ جدا از ماهیت این اتفاقات، یک رویکرد مهم، رفتار جریان غربگرا در قبال اغتشاشات اخیر بود که سعی داشتند آن را به عنوان یک پروژه سیاسی دنبال کنند و با فعال‌کردن سازوکار فشار، درصدد گشایش‌های سیاسی برای جناح خودشان باشند؛ امری که در واقع بیشتر برنامه‌ریزی برای یک برنامه انتخاباتی است و نشان می‌دهد این جریان اساسا دغدغه‌ای برای مردم ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

کد خبر: ۱۳۸۵۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

کد خبر: ۱۳۸۲۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

عباس سلیمی نمین:
آنچه بیش از همه چیز می تواند برای ما قابل توجه باشد ، این است چه عواملی باعث برتری دشمن نسبت به ما می شود. آیا تحریم یکی از فاکتورهای برتری دشمن است ؟ آیا فشارهای متعدد سیاسی و نظامی می تواند موثر باشد؟ تمام اتفاقاتی که امروزه شاهد آن هستیم به نوعی سال های گذشته که ملت ایران اصرار به ملی شدن نفت داشت و در صدد جلوگیری از غارت منابع خدادادی کشور بود نیز با آن مواجه شد.
کد خبر: ۱۱۵۹۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

نیازمندی ها