برچسب ها - دیدار با رهبری
وزیر ورزش:
امروز روز خوبی برای جامعه ورزش است کهخدمت مقام معظم رهبری هستیم و یک فرصتی است که از بیانات و رهنمودهای حضرت آقا استفاده کنیم.
کد خبر: ۱۴۳۲۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

نیازمندی ها