برچسب ها - محمدرضا علیان
نوزادان متولد رحم‌های جایگزین که در جامعه به نوزادان رحم‌های اجاره ای معروف شده‌اند، شناسنامه ندارند. این خبر مدتی است که به اشکال مختلف در فضای مجازی، فضای رسانه‌ها و بین مردم پراکنده شده. برخی می‌گویند سازمان ثبت احوال غرق در مباحث و مشکلات حقوقی شده و به این نوزادان شناسنامه نمی‌دهد، بعضی عقیده دارند که این قدر هم جدی نیست، می‌توانی شناسنامه بگیری اما باید آماده باشی از هفت خوان رستم بگذری. بحث بر سر این است که مادر واقعی کیست؟ صاحب رحم جایگزین یا صاحب تخمک؟
کد خبر: ۶۱۹۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

نوزادان متولد رحم‌های جایگزین که در جامعه به نوزادان رحم‌های اجاره ای معروف شده‌اند، شناسنامه ندارند. این خبر مدتی است که به اشکال مختلف در فضای مجازی، فضای رسانه‌ها و بین مردم پراکنده شده. برخی می‌گویند سازمان ثبت احوال غرق در مباحث و مشکلات حقوقی شده و به این نوزادان شناسنامه نمی‌دهد، بعضی عقیده دارند که این قدر هم جدی نیست، می‌توانی شناسنامه بگیری اما باید آماده باشی از هفت خوان رستم بگذری. بحث بر سر این است که مادر واقعی کیست؟ صاحب رحم جایگزین یا صاحب تخمک؟
کد خبر: ۶۱۹۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

نیازمندی ها