کد خبر: ۱۴۱۰۱۲۳
نویسنده محمد تقی حسنی گرده کوهی

کسانی که دستی در حفظ محیط زیست دارند، یعنی کارشناسانی که آلاینده های محیط زیست را پیدا کرده اند و راه کار مناسبی هم برای این معضل دارند، حرف های بسیاری با مردم دارند.  این مجموعه آدم های دانا معتقدند که مهم ترین عامل تخریب و آلودگی زمین آدمیزاد است. آدمیزادهایی که به غیر از خود به چیزهای دیگری فکر نمی کنند. با آن که انسان اشرف مخلوقات است و داعیه پیشرفت و توسعه فرهنگ را هم دارد، اما بعضی از همین انسان های مدعی، مشغول خرابی کره زمین هستند. این ها  محیط زندگی خود و دیگران را آلوده کرده اند. جالب است که اکثریت به اتفاق آن ها ظاهری بسیار شیک و کراوات زده هم هستند.

افزایش جمعیت و استفاده نادرست از طبیعت، گریبان همه را روزی خواهد گرفت. چند نمونه از  این مشکلات:

جنگل زدایی، بیابان زایی، شورشدن خاک های حاصل خیز، اسیدی شدن آب های شیرین، کاهش منابع آب شیرین، فرسایش خاک، افزایش استفاده از سموم و افزایش آلودگی های زیست محیطی.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تلاش فزونی برای راه پیدا کردن در عرصه کشاورزی را نیز دارند. پس با دانش بسیار خود هر روز کودهای شیمیایی مضر را روانه بازار دنیا می کنند تا سود بیشتری برایشان حاصل گردد. این مواد شیمیایی مضر بر منابع اصلی طبیعت یعنی آب، خاک و هوا تاثیر بسیار منفی و ناراحت کننده ای برای بشریت دارد. در اثر گذشت سالیان دراز بعضی از این مواد های مکشوفه خاک حاصلخیز آن منطقه در جهان را غیر قابل کشت می کند و گونه های جانوری را نیز نابود می سازد.

اما هستند بسیار آدم های با شرافتی که بعد از آگاهی یافتن از نیاز انسان ها به محیط  زیست سالم، خود و دیگران را پای کار می آورند تا از تخریب تدریجی جلوگیری کنند. پس آن ها در درجه اول آموزش دیدند، بعد وارد عمل شدند. پس نقش آموزش از دوران دبستان در کشورمان بسیار با اهمیت و مهم است. چون تعداد بسیاری از افراد جامعه دانش آموزان هستند. می توان با گنجاندن مطالب جذاب و گیرا در باره حفظ محیط زیست در کتاب های درسی، فرهنگ جامعه را در این مورد بالا برد.

و اما در قانون اساسی ما درباره حفظ محیط زیست این طور آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها