ملک محمد نجفی در گفت و گو با جام جم آنلاین مطرح کرد:

اهمیت فرصت نگری و تهدیدزدایی در حوزه مدیریت فرهنگی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: توانمند سازی و ارتقای کارکنان، اصولی مهم در اعمال مدیریت مطلوب منابع انسانی محسوب می شود که فرصت محورو تهدید زداست.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۹۷

دکتر ملک محمد نجفی در گفت و گو با جام جم آنلاین اظهار داشت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کارویژه ها و وظایف خاص خود را در عرصه فرهنگی و بین المللی کشور دارد و نسبت ستاد و صف در این مجموعه باید به خوبی مدنظر قرار گیرد.در همین راستا سازمان فرهنگ و ارتباطات در دوران جدید نسبت به ارتقای توانمندی کارکنان ، چه در صف و چه در ستاد نگاه ویژه ای دارد. ما معتقدیم که توجه به مولفه های توانمند سازی و ارتقای مهارتهای کارکنان و عینی سازی آن،قطعا نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری در اعتلای سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان قرارگاه دیپلماسی فرهنگی کشور ایفا خواهدکرد.این توانمند سازی و ارتقای سازمانی، یک الزام است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: پیشرفت و تحقق اهداف فرهنگی کشور عزیزمان در درون و بیرون از مرزها،مستلزم وجود نقشه راه معین و اقدامات سریع و عملیاتی است. هر دوی این موارد اکنون وجود دارند. بیانیه گام دوم انقلاب و اسناد بالادستی در حوزه فرهنگ، نقشه راه ما را در این مسیر مشخص کرده و در درون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در دوران جدید ، اراده و عملی قوی مبنی بر تطبیق ساختار و عملکردها با اهداف عالی فرهنگی نظام وجود دارد.

دکتر نجفی افزود: مهارت تیمی زمانی که در یک مجموعه تبلور پیدا کند، به طور طبیعی بسیاری از فرصتهایی که تا قبل از آن، قابلیت مشاهده و بهره برداری نداشتند در خدمت اهداف سازمانی در خواهد آمد.در قبال تهدیدات سازمانی نیز همین طور است. زمانی که یک مار تیمی منسجم و هدفمند در مجموعه ای فرهنگی تعریف شود، بسیاری از تهدیدات ، نواقص و چالشها بیش از پیش به چشم می آید و همین مسئله، فرصتی بزرگ برای مهار و کنترل آنها محسوب می شود. از این رو ما تثبیت الگوواره های منابع انسانی در حوزه مدیریت فرهنگی را به صورت همزمان فرصت محور و تهدیدزدا قلمداد می کنیم. قطعا این روند را با قدرت ادامه خواهیم داد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها