به گزارش جام جم آنلاین کرمانشاه؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به شروع فصل گرما، گفت: شناکردن افراد در دریاچه سدها، کانال‌ها و تأسیسات آبی ممنوع است.

وی ادامه داد: این تاسیسات فقط برای موارد مربوط به آبرسانی وآبیاری طراحی و احداث شده و به هیچ وجه برای شنا کردن مناسب نیست.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر این موضوع که در حاشیه سد‌ها تابلو‌های هشداردهنده و شنا ممنوع نصب شده است، افزود: مسؤولیت هرگونه صدمات جانی ناشی از این امر به عهده افراد است.

وی افزود: جریان‌های حاکم در سد‌ها و تاسیسات آبی افراد را به عمق آب می‌کشد و منجر به مرگ آن‌ها می‌شود از این رو آشنایی با مهارت شنا نیز نمی‌تواند جان افراد را نجات دهد.