به گزارش جام جم آنلاین کرمانشاه؛ نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی گفت:۵۳ هزار تن ذرت قاچاق از ابتدای سال گذشته توسط کارشناسان در استان کرمانشاه شناسایی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است. بخشی از این ذرت‌ها به خاطر شرایط سیلوها فاسد شده و از بین رفته است.

وی افزود: سازمان اموال تملیکی موظف بوده ذرت‌ها را سریعا تعیین تکلیف کند که تنها ۷ هزار تن از آن‌ها تخلیه شده و تخلیه ۲۰ هزار تن از این محصول بعد از شروع سال انجام شده است.

رسولی فاضل عنوان کرد: علت تاخیر در تخلیه ذرت‌ها این بوده که شرکت پشتیبانی امور دام جهت فروش این ذرت‌ها در ثبت سامانه بازارگاه، دیر اقدام‌کرده است.

رسولی فاضل بیان‌کرد: ایرادی که به سازمان اموال تملیکی گرفتیم این بود که هیچ قراردادی با شرکت پشتیبانی امور دام و طیور نبسته و آنها را ملزم به تخلیه بار نکرده است و صرفا به یک موافقتنامه برای تخلیه بار اکتفا کرده است.

نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی گفت: هم اکنون مشکلی که ایجاد شده این است که سیلوهایی که ذرت‌ها در آن‌ها نگهداری می‌شود، مختص گندم است و برای نگهداری ذرت‌ها مناسب نیست.

نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی گفت: باتوجه به شرایطی که وجود دارد حداقل یک تا ۲ ماه طول می‌کشد تا این ذرت‌ها را تخلیه کنند.

وی افزود: بخشی از این ذرت‌ها به دلیل شرایط سیلوها فاسد شده و از بین رفته است. 

رسولی فاضل یادآورشد: این ذرت‌ها در مردادماه به سازمان اموال تملیکی معرفی شده است و این محصول در دی ماه به امور پشتیبانی دام فروخته شده است.

رسولی فاضل بیان کرد: یک ماه فرصت داده شده که این ذرت‌ها با سرعت تخلیه شود در همین راستا به دادستانی نامه‌ای ارسال شده تا به این موضوع ورود کرده و در روند تخلیه بار تسریع صورت گیرد.