jamejamonline
حوادث عمومی کد خبر: ۱۲۳۵۲۳۸   ۱۱ آبان ۱۳۹۸  |  ۰۹:۳۴

در هفته گذشته دو جزیره هندورابی و ابوموسی به ترتیب با زمین‌لرزه‌های ۴.۹ و ۳.۶ لرزیدند همچنین در «صحنه» استان کرمانشاه زلزله ۴ و سمنان زلزله ۴.۴ رخ داد.

ثبت زمین‌ لرزه‌ای با بزرگای ۴.۴ در سمنان

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، در هفته گذشته فوج لرزه‌های استان هرمزگان ادامه داشت به گونه‌ای که رویدر این استان با دو زلزله ۴ و ۴.۱ و ۴ زلزله با بزرگای ۳.۶، دو زلزله ۳.۹ و ۳.۳ لرزید. ضمن آنکه جزیره ابوموسی نیز با بزرگترین زمین لرزه هفته گذشته با بزرگای ۴.۹ لرزید. همچنین زیارتعلی زمین لرزه ۳.۲، جزیزه هندورابی زلزله ۳.۶، کنگ زلزله ۳.۴ و بستک زلزله ۳.۳ را تجربه کردند.

در صحنه کرمانشاه نیز زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ و در سمنان استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ ثبت شد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۴ آبان

در رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۹، مهران استان ایلام زلزله ۲.۹، محمدآباد ریگان استان کرمان زلزله ۲.۹، آب بر استان زنجان زلزله ۲.۶، بندر خمیر استان هرمزگان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

یکشنبه ۵ آبان

رزقان استان فارس با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق هشت کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۱۴ کیلومتری زرقان، ۱۹ کیلومتری مرودشت و ۲۰ کیلومتری دولت آباد این استان گزارش شد.

در شهروز استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، درز استان فارس زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۶، کنگ استان هرمزگان زلزله ۲.۹، فارغان استان هرمزگان زلزله ۲.۵، فیروزکوه استان تهران زلزله ۲.۵، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۹ و رویدر استان هرمزگام زلزله ۲.۹ رخ داد.

در زیارتعلی استان هرمزگان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۹ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۹ کیلومتری زیارتعلی و ۳۱ کیلومتری سرگز استان هرمزگان و ۳۶ کیلومتی فاریاب استان کرمان گزارش شد.

جزیره هندورابی استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری جزیره هندورابی، ۳۱ کیلومتری بندرمقام و ۴۰ کیلومتری جزیره کیش این استان بوده است.

دوشنبه ۶ آبان

در حصارگرمخان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۶، رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۸، سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۹، سفیدابه استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹ رخ داد.

کنگ استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون رومرکز در ۵۲ کیلومتری کنگ،۵۳ کیلومتری کوخرد و ۵۶ کیلومتری بندر خمیر بوده است.

در سیرچ استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ رخ داد که کانون این زلزله در ۱۲ کیلومتری و کانون رومرکز در ۱۸ کیلومتری سیرچ، ۲۱ کیلومتری گلباف و ۲۵ کیلومتری اندوهجرد به ثبت رسید.

صحنه استان کرمانشاه نیز با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق هشت کیلومتری لرزید. کانون رومرکز در ۹ کیلومتری صحنه، ۱۹ کیلومتری میان راهان و ۲۵ کیلومتری بیستون این استان گزارش شد.

سه‌شنبه ۷ آبان

در خنج استان فارس زلزله ۲.۹، اندیمشک استان خوزستان زلزله ۲.۶، چرام استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۸ رخ داد.

بستک استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق هشت کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۲۰ کیلومتری بستک، ۲۰ کیلومتری کوخرد و ۳۷ کیلومتری جناح این استان بوده است.

رویدر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زلزله در ۳۸ کیلومتری رویدر، ۶۳ کیلومتری بندر خمیر و ۶۳ کیلومتری کوخرد این استان گزارش شد. زلزله‌های چهار در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

چهارشنبه ۸ آبان

در سلطان آباد استان خراسان رضوی بعد از یک زلزله ۲.۷ ریشتری زلزله دیگری با بزرگای ۳.۷ در عمق هشت کیلومتری رخ داد.

کانون رومرکز در هشت کیلومتری سلطان آباد، ۳۴ کیلومتری همت آباد و ۴۰ کیلومتری سبزوار این استان بوده است.

رویدر استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در هشت کیلومتری رویدر، ۵۶ کیلومتری بندر خمیر و ۵۸ کیلومتری کوخرد این استان به ثبت رسید.

زلزله ۳.۹ در عمق ۱۲ کیلومتری، زلزله‌های ۳.۹ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۲.۷، ۲.۸، ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در رامهرمز زلزله ۲.۵ و درز استان فارس زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

دورود استان لرستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق پنج کیلومتری را تجربه کرد. کانون رومرکز در کیلومتری دورود، ۲۳ کیلومتری چالان چولان و ۳۳ کیلومتری زاغه این استان گزارش شد.

پنج شنبه ۹ آبان

وراوی استان فارس زلزله‌ای به بزرگای سه در عمق ۱۵ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۳ کیلومتری وراوی، ۱۹ کیلومتری لامرد و ۲۲ کیلومتری علامرودشت این استان بوده است.

در رویدر استان هرمزگان زلزله ۳.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد.

یکه سود استان خراسان شمالی با زمین لرزه‌ای به بزرگای سه در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۱۴ کیلومتری یکه‌سود، ۴۴ کیلومتری گرماب و ۴۶ کیلومتری راز این استان بوده است.

در لالی استان خوزستان زلزله ۲.۵ و منوجان استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

سرخه استان سمنان با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۱۵ کیلومتری سرخه، ۱۵ کیلومتری سمنان و ۳۱ کیلومتری مهدی شهر این استان بوده است.

سمنان استان سمنان نیز زلزله دیگری با بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۲ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۴ کیلومتری سمنان، ۱۵ کیلومتری سرخه و ۲۹ کیلومتری مهدی شهر این استان گزارش شد.

در جزیره ابوموسی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری و کانون این زلزله در ۳۵ کیلومتری جزیره ابوموسی، ۶۸ کیلومتری بندر لنگه و ۶۸ کیلومتری جزیره تنب بزرگ این استان به ثبت رسید.

جمعه ۱۰ مرداد

در سمنان استان سمنان زلزله ۲.۶، بالاده استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

در حسینیه استان خوزستان زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد و کانون این زلزله در ۲۸ کیلومتری حسینیه، ۵۲ کیلومتری اندیمشک و ۶۰ کیلومتری معمولان استان لرستان گزارش شد. زلزله‌های ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۴.۵ در عمق ۲۲ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
هشدارهای مهم برای خانه تکانی

هشدارهای مهم برای خانه تکانی

به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و در این روزها تقریبا تمام زنان ایرانی بر اساس یک سنت بسیار پسندیده که به آن خانه تکانی گفته می‌شود، مشغول نظافت و پاکسازی منازل خواهند شد.

بی‌اطلاعی، پاشنه‌ آشیل مدیریت بحران

بی‌اطلاعی، پاشنه‌ آشیل مدیریت بحران

زلزله‌ ها هر ساله رخ می‌دهند و متاسفانه غیر از آثار منفی‌شان دستاوردی ندارند. از زلزله بم ۱۳۸۲ تا زلزله سی‌ سخت ۱۳۹۹ بسیار درس‌ها و آموخته‌هایی بودند که شوربختانه مورد توجه مدیران قرار نگرفته است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها