مادلین آلبرایت، وزیر خارجه سال‌های نه چندان دور آمریکا، در نیویورک تایمز با ذکر این که فاشیسم دوباره از گور برمی خیزد و در سراسر جهان خودنمایی می‌کند، افزود، دونالد ترامپ با حمایت از خودکامگان، بخت این را که فاشیسم در سطح جهان عرض اندام کند، بالا برده است.
کد خبر: ۱۱۳۳۲۷۴

به گزارش ایرنا، آلبرایت معتقد است فاشیسم و زمینههای گرایش به آن، امروز بیش از هر زمان دیگر بعد از پایان جنگ جهانی دوم در جهان زنده شده و خطری است هشدار دهنده. نمونه عینی آن را بسهولت میتوان در کشورهایی مانند مجارستان، فیلیپین، لهستان و ترکیه سراغ گرفت. اینها که اتفاقا همگی متحدان آمریکا بهشمار میآیند، دولتهایی هستند که بظاهر دموکراسیاند، اما در همه آنها نیت حزب حاکم مطلقا عمل به دموکراسی نیست، بلکه طالب اقتدارگرایی و تمامیت خواهی است. آلبرایت در ادامه تفسیر خود در نیویورک تایمز نوشت: در آمریکا هم رئیسجمهوری همچون دونالد ترامپ روی کار آمده است که با این ریاست جمهوری، بخت این را که فاشیسم با طراوتی تازه در سطح جهان عرض اندام کند، بالا برده است. یک زنگ خطر دیگر این است که این بخت وجود دارد ترامپ حوادثی را که نه خودش و نه هیچ کس دیگر قادر به کنترل آن نیستند، ایجاد کند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها