برچسب ها - رفع تنش آبی
معاون اول رئیس جمهور در یزد:
یزد - معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور درجمع مدیران آب یزد در شرکت آب منطقه ای،براولویت قراردادن اجرای خط پدافندی یزد جهت جبران کسری نیاز آبی استان و رفع تنش آبی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۶۹۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نیازمندی ها