برچسب ها - دشمن از اینکه حاج قاسم شعاع امنیت ایران را به خارج از کشور برد عصبانی است
سخنگوی سپاه پاسداران گفت:
سخنگوی سپاه پاسداران گفت: حاج قاسم شعاع امنیت ایران را به خارج از کشور برد و دشمن از همین موضوع ناراحت و عصبانی است.
کد خبر: ۱۴۴۷۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

نیازمندی ها