برچسب ها - محمدحسین آشتیانی
دکتر محمدحسین آشتیانی معاون علمی، آموزشی و نوآوری کارگروه ساماندهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی کشور با برنامه زنده «ققنوس» رادیو فرهنگ صداوسیما.
کد خبر: ۱۴۱۵۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

فایل گفتگوی زنده تلفنی دکتر محمدحسین آشتیانی معاون علمی، آموزشی و نوآوری کارگروه ساماندهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی کشور با برنامه زنده «تقاطع فرهنگ» رادیو گفت گوی صداوسیما
کد خبر: ۱۴۱۵۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

گفتگوی زنده تلفنی دکتر محمدحسین آشتیانی معاون علمی، آموزشی و نوآوری کارگروه ساماندهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی کشور و مدیر خانه خلاق فرش سیستان و بلوچستان (دکترای حکمت هنرهای دینی ) با برنامه زنده «تقاطع فرهنگ» رادیو گفت گوی صداوسیما.
کد خبر: ۱۴۱۵۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

دکتر محمدحسین آشتیانی معاون علمی، آموزشی و نوآوری کارگروه ساماندهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی کشور با برنامه زنده خبری شبکه خبر صداوسیما
کد خبر: ۱۴۱۵۲۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

نیازمندی ها