برچسب ها - دوز دوم

بنابر اعلام وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام وزارت بهداشت، ایرانی ها تاکنون ۱۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.
کد خبر: ۱۴۰۳۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تاکنون بالغ بر ۵۸ میلیون و ۵۸۶ هزار نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا کنون بالغ بر ۱۵۵ میلیون و ۳۹۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شبانه روز گذشته ۳۵۵۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است ‌
کد خبر: ۱۳۹۶۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

وزارت بهداشت اعلام کرد؛
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۱۴۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۸۷ هزار نفر در کشور یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

وزارت بهداشت اعلام کرد؛
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۱۱۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

وزارت بهداشت اعلام کرد؛
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر در کشور فقط یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به ۸ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۴۷۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

بر اساس اعلام وزارت بهداشت؛
براساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳ هزار و ۷۰۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

بر اساس اعلام وزارت بهداشت؛
براساس گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۴۷ هزار و ۸۳۵ دوز رسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

وزارت بهداشت اعلام کرد:
براساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳ هزار و ۱۶۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

براساس اعلام وزارت بهداشت؛
براساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از ۳ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

براساس گزارش وزارت بهداشت؛
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌ های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۳۹ هزار و ۶۵۷ دوز رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴ هزار و ۴۰۳ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۰۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵ هزار و ۴۷۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

نیازمندی ها