برچسب ها - خیابان های اروپا
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر روز در خیابان‌ های اروپا با معترضان زد و خورد می‌کنند؛ در نروژ به ابتکار خودشان با ایران گفت‌وگو می‌کنند. در تهران در طول خیابان ولیعصر با امنیت و آرامش پیاده‌ روی می‌کنند؛ اما در مواضع و رسانه‌هایشان، هنوز از ناآرامی و اعتراض در ایران سخن می‌گویند!
کد خبر: ۱۴۰۲۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۳

نیازمندی ها