برچسب ها - نورنیوز
محمد قادری سردبیر نورنیوز در گفتگو با برنامه وارونگی گفت: رسانه های معاند پس از هر آرامش و گشایش سیاسی- اقتصادی در ایران با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و مشخص شروع به فتنه انگیزی می کنند. نقش بازیگران فریب خورده داخلی در این فتنه ها بخوبی مشخص است.
کد خبر: ۱۴۱۱۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی:
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از حصول توافقات قابل توجه میان ایران و آژانس انرژی هسته ای خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۱۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از مذاکرات مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک کشور خارجی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

نیازمندی ها