برچسب ها - بوی بدن
دلایل اصلی تغییر بوی بدن با افزایش سن
علت های متفاوتی باعث تغییر بوی بدن می شود و با افزایش سن ساختار شیمیایی بدن تغییر می کند که در نهایت باعث می شود بوی بدن عوض شود.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

یک گروه بین المللی از محققان متوجه شده اند انسان ها به دنبال یک اتفاق تنش‌زا می توانند رایحه خاص بدن فردی که این حادثه را ایجاد کرده است، به یاد آورند.
کد خبر: ۹۱۲۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

نتیجه یک پژوهش جدید نشانگر آن است افرادی که جهت گیری و باور سیاسی خاصی دارند، بیشتر به بوی بدن افرادی با همان جهت گیری و باور گرایش دارند.
کد خبر: ۷۱۸۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

نیازمندی ها