برچسب ها - محمود کاوه
27 سال از شهادت فرمانده دلیر لشکر ویژه شهدا می گذرد
جایزه هفت میلیونی! محمود کاوه ، ۱۸ سال بیشتر نداشت که فرمانده حفاظت از بیت‌ امام (ره) در جماران شد و حیرت بزرگان ارتش را در آن زمان به خود واداشت. به گونه‌ای که به سرهنگ صیاد شیرازی گفتند یک جوان ۱۸ساله در جبهه کردستان پیدا شده که وقتی در اتاق جنگ شرح عملیات می‌دهد، آدم مات و مبهوت می‌ماند و سرا پا گوش است.
کد خبر: ۱۴۲۱۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

یک زن و مرد آمریکایی با سگشان آمدند داخل مغازه تا سیگار بخرند. سر و وضع ناجوری داشتند. محمود نگاه پر تنفرش را دوخت به چهره کریه آن مرد؛ شکسته بسته حالیش کرد ما سیگار نداریم، بعد هم با عصبانیت آن ها را از مغازه بیرون کرد. زن و مرد آمریکایی نگاهی به همدیگر کردند و حیرت زده از مغازه بیرون رفتند، آخر آن روزها کسی جرأت نداشت به آن ها بگوید بالای چشمشان ابروست.
کد خبر: ۱۰۶۸۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

نیازمندی ها