برچسب ها - عزیز علیزاده
سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (3 اسفند 93) قسمت سی و دوم این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۷۳۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (2 اسفند 93) قسمت سی و یکم این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۷۳۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (29 بهمن 93) قسمت 30 این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۷۲۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (28 بهمن 93) بیست و نهمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۷۱۹۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (27 بهمن 93) بیست و هشتمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۷۱۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (26 بهمن 93) بیست و هفتمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۷۱۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (25 بهمن 93) بیست و ششمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۷۰۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (22 بهمن 93) بیست و پنجمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۹۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (20 بهمن 93) بیست و سومین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۹۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (19 بهمن 93) بیست و دومین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۸۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (18 بهمن 93) بیست و یکمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۸۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (15 بهمن 93) بیستمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۷۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (14 بهمن 93) نوزدهمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۷۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (13 بهمن 93) هیجدهمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۶۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (11 بهمن 93) شانزدهمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۵۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (8 بهمن 93) پانزدهمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۴۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (4 بهمن 93) یازدهمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۳۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (30 دی 93) نهمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۱۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (29 دی 93) هشتمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۱۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

سریال تلویزیونی «آخرین بازی» به ‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی عزیز علیزاده می باشد. این سریال هر شب ساعت 20 از شبکه تهران پخش می شود. دیشب (28 دی 93) هفتمین قسمت این سریال پخش شد.
کد خبر: ۷۶۱۱۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

نیازمندی ها