برچسب ها - زندگی اجتماعی
رئیس جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشور:
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه گسترش معروف‌ها در جامعه باید مورد حمایت جمعی قرار گیرد، خطاب به مردم بویژه جوانان گفت: در موضوعی مانند حجاب ضروری است همگان احساس مسئولیت کنند و اگر چه ممکن است در این زمینه برخی افراد نظر متفاوتی داشته باشند، اما در زندگی اجتماعی ، پایبندی به موازین قانونی، می‌بایست به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۴۰۰۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

فارغ از علم و دانش، دوران دانشجویی دوران تحرک، دغدغه، آگاهی، پویایی و اثرگذاری است. دانشجو در بعد زندگی اجتماعی خود، تماما با جامعه پیوند می‌خورد.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

حضور حیوانات‌خانگی در میان جوامع انسانی یکی از بدیهی‌ترین مسائل تمدنی و شاید بتوان گفت حیاتی در زندگی انسان‌ها بوده است. به عبارت دیگر حیوانات‌خانگی دارای کارکردی بوده‌اند که بقا و ممات زندگی اجتماعی و حتی معاش انسان‌ها منوط به حضور آنها بوده است. انسان‌ها در طول تاریخ بدون توجه به کارکرد مسائل هیچ وسیله یا جانداری را در زندگی خود جا نمی‌دادند. برای نمونه حضور جانداری مثل سگ رابطه مستقیم با امنیت و بقای یک قبیله یا یک خانه در روستا داشت. به همین دلیل نمی‌توان حضور حیوانات‌خانگی در زندگی انسان‌ها را بدون توجه به تاریخ حضور آنها در زندگی اجتماعی ما انسان‌ها فهم و قضاوت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

یکی از بخش‌های مشترک زندگی اجتماعی ، رفتار قلدرآمیز و پرخاشگرانه عده‌ای از افراد جامعه است.
کد خبر: ۱۲۷۱۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۷

انسان همچون همه جانداران، برای حفظ و بقای خود به نیازهای متعددی وابسته است. اما در یک نگاه کلی می‌توان نیازهای آدمی را به دو دسته تقسیم کرد: نیازهای زیستی و نیازهای اجتماعی. نیازهای زیستی، وجه مشترک ما انسان‌ها و دیگر جانداران از جمله حیوانات و گیاهان هستند. ما برای رشد و نمو به نفس کشیدن، غذا، آب و... نیاز داریم.
کد خبر: ۸۱۸۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

الگوپذیری به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن رفتار یک فرد یا گروه به‌مثابه محرکی برای افکار، نگرش‌‌ها یا رفتارهای شخص یا اشخاصی دیگر به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، الگوپذیری یعنی فرآیند پیروی از یک مدل عینی و راهنمای عمل در رفتار و کردار.
کد خبر: ۷۳۶۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

نیازمندی ها