برچسب ها - اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اعلام کرد:
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:استفاده از محصولات وارقام با کارآیی مصرف آب نظیر ارقام متوسط رس و زودرس هیبرید ذرت،ارقام مقام به خشکی گندم وجو،معرفی وتوسعه گیاهان مقاوم وکم آب بر نظیر سورگوم،تریتیکاله،گلرنگ پاییزه وچغندر علوفه ای از برنامه های اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی در استان کرمان بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

نیازمندی ها