آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا رنگ‌های فلورسنت مانند رنگ ماژیک‌هایی که برای نشانه‌گذاری متون کتاب‌ها و جزوه‌های درسی از آنها استفاده می‌کنید یا رنگ‌های به اصطلاح فسفری که در تولید پارچه و لباس کاربرد دارد، در مقایسه با دیگر رنگ‌ها روشن‌تر است؟
کد خبر: ۴۸۹۴۴۸

این رنگ‌ها در مقایسه با میزان نور مرئی که دریافت می‌کند مقدار نور بیشتری را منعکس می‌کند. اگرچه ممکن است این طور به نظر برسد که این ویژگی به دلیل یک شعبده‌بازی علمی است که در فرآیند تولید این نوع رنگ‌ها به کار رفته است، اما در حقیقت نوری که شما می‌توانید به طور طبیعی ببینید تنها بخش کوچکی از یک طیف بزرگ رنگی از انرژی‌های پیرامون ماست. وقتی اجسام مختلف بعضی از طول موج‌های نور مرئی را جذب کرده و بعضی از آنها را منعکس می‌کند،چشم ما می‌تواند رنگ‌های معمولی یا غیرفلورسنت را دیده و تشخیص دهد.

برای مثال یک مداد زرد رنگ را به این دلیل به رنگ زرد می‌بینیم که رنگ به کار رفته در تهیه این مداد، طول موج نور زرد را منعکس کرده و دیگر طول موج‌های طیف نور مرئی را جذب می‌کند. رنگ‌های فلورسنت یا فسفری نیز مانند رنگ‌های معمولی بعضی از طول موج‌های نور مرئی را جذب و بعضی دیگر را منعکس می‌کنند.

درخشش ویژه این نوع رنگ‌ها به این سبب است که می‌تواند امواج نورانی تابیده شده از انتشار شکل دیگری از انرژی موسوم به امواج فرابنفش را ـ که ما انسان‌ها نمی‌توانیم آن را ببینیم ـ منعکس کند. امواج فرابنفش یا همان امواج UV، در محدوده طیف امواج، در فرکانسی بالاتر از امواج نور بنفش مرئی قرار می‌گیرند.

طول موج این امواج به قدری کوتاه است که با چشم معمولی دیده نمی‌شوند، اما درخشش رنگ‌های فلورسنت، ناشی از انعکاس این امواج است. رنگ‌های معمولی مانند دیگر طول موج‌هایی که منعکس نمی‌کنند امواج فرابنفش را نیز جذب خود می‌کنند و به همین سبب هیچ اثری از بازتابش این امواج در رنگ‌های معمولی یا غیرفلورسنت دیده نمی‌شود. این در حالی است که رنگ‌های فلورسنت متشکل از موادی هستند که نسبت به تابش امواج فرابنفش از خود واکنش نشان می‌دهند.

بعضی از مولکول‌هایی که در رنگ‌های فلورسنت وجود دارد، تحت تاثیر امواج فرابنفش برانگیخته می‌شده و بتدریج با کاهش سطح انرژی این مولکول‌ها، بخشی از انرژی دریافتی به شکل امواج نور مرئی آزاد می‌شود. به عبارت دیگر رنگ‌های فلورسنت می‌تواند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است.

مترجم: فرانک فراهانی جم

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها