مردم نقاط مختلف البرز همگام با دیگر آزادی خواهان ایران امروز در حمایت از کودکان فلسطینی به خیابان ها آمدند.
مردم نقاط مختلف البرز همگام با دیگر آزادی خواهان ایران امروز در حمایت از کودکان فلسطینی به خیابان ها آمدند.
کد خبر: ۱۴۳۱۴۵۳

مردم کرج امروز با راهپیمایی از میدان شهدا تا مصلی امام خمینی با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا جنایات صهیونیسم جهانی را محکوم کردند.

مردم دیگر شهرهای البرز در نظرآباد، فردیس و طالقان نیز امروز با مشتهای گره کرده  سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات رزیم کودک کش اسرائیل را محکوم کردند  ایران امروز در حمایت از کودکان فلسطینی به خیابانها آمدند.

مردم کرج امروز با راهپیمایی از میدان شهدا تا مصلی امام خمینی با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا جنایات صهیونیسم جهانی را محکوم کردند.

مردم دیگر شهرهای البرز در نظرآباد، فردیس و طالقان نیز امروز با مشتهای گره کرده  سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات رزیم کودک کش اسرائیل را محکوم کردند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها