شطرنج بغرنج حجاریان با دستاویز انتخاباتی!

سوز و گداز تئوریسین های فتنه ساز!

حجاریان، ایده پرداز اصلاح طلبان ساختارشکن!کسی نباید تردید کند که هر چه به انتخابات اسفندماه نزدیک تر می شویم، دومینوی فتنه سازی در حال چینش است تا در زمان مقتضی با یک تلنگر همه چیز را بهم ریخته و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در بزرگترین چالش انتخاباتی درگیر سازد.
کد خبر: ۱۴۱۵۹۵۷
نویسنده هادی ابراهيمی کیاپی - دانشيار علوم‌ سياسی دانشگاه

فتنه سازان که کارشان بسیار زودهنگام تر از فتنه گران آغاز می شود، در اصل همان ایده پردازان کت و شلواری دانشگاهی و یا حتی حوزه نشینانی هستند که جاده صاف کن و راه بلد عده ای از افراد احساساتی و یا عصبانی مزاج اند که از آنها به عنوان گروههای فشار در راستای سیاست انگلیسی «فشار از پائین، چانه زنی در بالا» استفاده کرده و پس از آچارکشی اساسی نظام در زورآزمایی خیابانی، مرحله باجگیری و امتیازطلبی را استارت می زنند تا مثلا «خیابانها را از معترضین و مخصوصا» اغتشاشگران و آشوبگران خالی کنند!

همیشه در مقدمات و بسترسازی های رسانه ای که با شیب نرم آغاز شده و ناگهان وارد مرحله بمباران با شیب تند می شود، تئوریسین ها و یا بهتر بگوئیم طوطی های مقلدی که نظریات تئوری پردازان غربی را بومی و نشخوار می کنند، آغازکننده اند و با پیش فرضهای عمدتا غلط، شلیک های اتهام آلود را انجام می دهند و بلافاصله با تحلیل آتشین همین مفروضه های غلط، مقامات محوری نظام را با شخصیت های منفور تاریخ در عرصه جهانی مخصوصا مربوط به قرون وسطی مقایسه کرده و از مردمی ترین و خدوم ترین چهره ها و مقامات نظام، دیکتاتورها و مستبدانی می سازند که بتوانند زمینه های مبارزه همگانی جامعه با چنین نظامی را فراهم کنند!

سروش و کدیور در گذشته و تاجزاده و حجاریان و تعدادی دیگر در سالهای اخیر سردمداران این نقش آفرینی محسوب شده و البته در نهایت دنائت، با خودی نمایی و یا حتی خودی پنداری اگر چه می کوشند که از روبرو علیه نظام شمشیر نکشند، اما نظام و مقامات و ارکان نظام را پنهانی با خنجرهای مسموم و  آلوده هدف قرار داده و سوءقصدهای متعددی را شکل می دهند:

الف:سوءقصد به اندیشه ها و آرمانها

ب:سوءقصد به قانون اساسی و ارکانش

ج:سوءقصد به مواضع و کارکرد مقامات:سوءقصد به مردم وفادار و پای کار

ه:سوءقصد به نهادها و نیروهای ارزشی

و:سوءقصد به نظام و سیاستهای نظام

ز:سوءقصد به شهدا و اعتبار مردمی آنها

ح:سوءقصد به امامین انقلاب

ط:سوءقصد به شورای نگهبانی

ظ:سوءقصد به سران و نهاد قوای سه گانه

ص:سوءقصد به حوزه علمیه و مراجع

ل:سوءقصد به شورای عالی انقلاب فرهنگی

م:سوءقصد به ائمه جمعه و جماعات

ف:سوءقصد به جبهه مقاومت اسلامی

ق:سوءقصد به هنرمندان، ورزشکاران و اساتید همراه نظام

س: سوءقصد به تئوری پردازان و اصحاب قلم همگام با نظام

ش:سوءقصد به مواضع بانوان محجبه و  جوانان بسیجی و حزب اللهی

ک:سوءقصد به دانشمندان و فنآوران عرصه های تولید و خودکفایی. و دهها سوءقصد دیگری که با اجماع هم اندیشان، پیوسته انجام می پذیرد.

قطعا جرم ایده پردازان فتنه سازی که سردمداران جنگ شناختی و فرماندهان جنگ نرم محسوب می شوند و در اصل شکل دهندگان جنگ های ترکیبی اعم فتنه های سیاسی، فتنه های اجتماعی، فتنه های اقتصادی، فتنه های قومی، فتنه های تجزیه طلبی، فتنه های مذهبی، فتنه های صنفی، فتنه های انتخاباتی و غیره اند و از طرفی امکان اجماع  همه طیف ها، حزب ها، قومیت ها، جنسیت ها، جناحها، جبهه ها، گرایشها و دسته های متنوع  جامعه را با تنوع مطالبات، فراهم می آورند، بسیار بیشتر و فراتر از افرادی است که به واسطه تحریک احساسات، تشویش افکار، اغوا و فریب و سایر صحنه سازی ها و ترغیب ها و تشویق ها و وعده ها و دادن امیدهای کاذب، به خیابان آمده و یا در فضای مجازی با فحاشی و هتاکی و تهمت و دروغ پادویی و میدان داری می کنند!

حجاریان که بطور غیررسمی مغز متفکر اصلاحات شناخته می شود، هم در ادوار گذشته و هم در ماههای اخیر باز هم پیشتازی کرده و با قبح شکنی از مواضع کینه ورزانه اصلاحاتی ها، عملیات خبیثانه انطباق دهی تدریجی مواضع اصلاح طلبان با مواضع ضدانقلاب معاند و بیگانگان را استارت زده و در گامهای اول به سراغ تاجزاده آمده و مواضع ساختارشکنانه و امنیت ستیز تاجزاده را مواضع درست و انتقاد تمیز از رهبری فاقد عیب و ایراد و اتفاقا بسیار بجا و لازم تلقی کرده و در نهایت وقاحت تهدید می کند که اگر نظام مواضع منطقی تاجزاده ها را تحمل نکند و بخواهد با «حبس درمانی و سرکوب» با آنها مواجه شود، قطعا با فریادهای خشن و مرگبار مخالفان در خیابانها مواجه خواهد شد!

سعید حجاریان که خود دارای پیشینه امنیتی است، وقیحانه تهدید می کند که اصلاح طلبان، تا کنون آبرو داری کرده اند و سقف انتقادات شان نهایتا متوجه رئیس جمهور است و اگر سیاست حبس درمانی و سرکوب استمرار یابد، قطعا انتقادات متوجه محرک اول و رهبری نظام خواهد شد! سوز و گداز تئوریسینهای فتنه ساز!

جالب اینجاست که ایشان خودش را اصلاح طلب ساختاری می داند و همواره اصلاح طلبان ستادی را تحقیر می کند به این دلیل که آنها در همین ساختار کنونی نظام به اصلاحات امیدوارند، ولی او و امثال او خواهان ساختارشکنی از نظام و تغییر قانون اساسی و بهم ریختن جایگاهها و اختیارات به تقلید از نظامهای سیاسی غرب حتی با حذف ولایت فقیه و توزیع اختیارات وی به رئیس جمهور و سایر قوا بوده و شورای نگهبان هم برای همیشه باید با نظام خداحافظی کرده تا امکان ورود سایر اندیشه ها و ماهیت ها به ساختار مدیریتی نظام بازگردد و سپاه هم باید به پادگان برگردد و یا حتی در ساختار ارتش محو شود.

حجاریان با قیاس رهبری با اندیشه ای مطروحه از سوی آگوستین رومی در این توهم است که دیدگاه رهبر، متناسب با باورهای نامتمدن قرون وسطایی است و رفاه و سعادت مادی انسان مدنظر او نیست و صبر ایشان برای استقرار یک حاکمیت ایده آل، هزارساله است و اسلام امروز هیچ رجحانی بر تفکر و رفتار بسته کلیساها و مسیحیت قرون وسطایی ندارد و باید در رنسانس دیگری، اسلام تحریف شده و مدرنیته پذیر با حال و هوای سکولاریسم متولد شود و با جدایی دین از سیاست و یا حداقل دین از دولت، چهره جدیدی از جمهوری اسلامی رونمایی شود!

یعنی آقای حجاریان این روزها در حال علنی سازی مواضع چندسال پیش اکبر گنجی است که گفته بود ما باید از اسلام و موضوع امام زمان(عج) بگذریم و اندیشه های امام را به موزه تاریخ بسپاریم و با اندیشه های کهنه در جهان امروز و اندیشه های نو، خودمان را مورد تمسخر دیگران قرار ندهیم!

گنجی می گفت خیلی جاها نمی توانم و خجالت می کشم که از اندیشه ها و مواضع  امام دفاع کنم!ایشان که همواره شمشیرش را علیه رهبری از رو بسته، متوهمانه ادعا می کند که اصلاح طلبان تاکنون آبروداری کرده اند و به رهبری نپرداخته اند!غافل از اینکه علاوه بر حجم‌ وسیع تهاجمات و اهانت ها و تحلیلهای معاندانه صاحب نامها و صاحب عنوانهای اصلاح طلب علیه رهبری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، دیوارنوشته های شبانه خیابانها و فحش ها و شعارها اغتشاشگران برای اثبات این دروغ کافی است!

به هر حال یادمان نرود که همین آقای حجاریان، مدتی قبل از اغتشاشات پائیز ۱۴۰۱ تهدید کرده بود که اگر اصلاح طلبان را کرسی های فدرت و مدیریت بیرون برانید، قطعا خیابان هایتان رنگ و بوی خشونت خواهند گرفت و بعد دیدم این اتفاق هم افتاد!

یعنی این پیش بینی ثابت کرد که ایشان سخنگوی بیگانگان فتنه سازی است که برای فروپاشی نظام طراحی می شوند!و همین آقای معلوم الحال حالا برای شرکت در انتخابات برای نظام شرط می گذارد که بشرطی پای صندوقهای رأی می آئیم که نامزدهای انتخاباتی ما حذف نشوند و یا انتخابات زیر نظر ناظران بین المللی انجام‌شود و …تأسف بارتر اینکه این جریان خبیث  مدعی خودی بودن و صاحب حق تصرف کرسی های قدرت، نه تنها فتنه های بیگانه پسند گذشته از جمله فتنه ساختارشکن پائیز ۱۴۰۱ را محکوم و یا از بانیان داخلیش انتقاد نکرده، بلکه با موج سواری حرفه ای، در تکاپوی امتیازطلبی و باج خواهی از نظام برآمدند!

در گذشته نیز با شکار فرصتها و سوءاستفاده از انعطاف پذیری ها نظام، ضمن بعهده گرفتن مجلس و دولت، متأسفانه در غالب موارد، مواضع اپوزوسیونی اتخاذ کرده و طرف نظام را نگرفته و سعی کردند که خودشان را پیروز مبارزات مدنی و تافته جدابافته از نیروهای انقلاب معرفی بکنند!

وقیحانه تر اینکه در ادامه زودباوری ها و ساده لوحی های چهره های بنام این جریان در پذیرش القائات غربی ها، میرحسین موسوی ناکافی دانستن و عدم اعتقاد خود به اصلاحات را اعلام کرده و مدعی می شود که این نظام اصلاح پذیر نبوده و باید مبارره قهرآمیز با نظام را جایگزین اصلاحات کرد و متعاقب آن محمد خاتمی هم با کمی تعدیل نسبت به آینده اصلاحات اعلام تردید کرده و دلیل آن را نیز بدهکار نبودن و گوش نسپردن مقامات نظام به نصایح و راهکارهای اصلاح طلبان برای برون رفت از بن بست ها می داند!

تأسف بارتر اینکه افرادی مانند دکترظریف دوست محفلی بایدن در همین ایام وسط میدان آمده و سکوت چندین ماهه را می شکند و می گوید، چه کسی گفته که سازش چیز بدی است و چالش پسندیده است؟! و در ادامه ادعا می کند که اگر با سازش عهدنامه گلستان مخالفت و ایجاد چالش نمیشد، قطعا پیمان چندین برابر ننگین تر ترکمانچای با آن همه امتیاز دهی بر ایران تحمیل نمیشد!آقایان تئوری پرداز و فتنه ساز با چنین تفکرات ذلیلانه ای بیشرمانه و طلبکارانه در صدد بازگشت به اریکه های قدرت و بازپس گیری کرسی های وکالت و وزارت و نظارت از نیروهای انقلابی و ولایی اند!

حجاریان که بازمانده حلقه وابسته و معلوم الحال کیان در کنار سروش ها و کدیورهاست، تلویحا با یک فراخوان عمومی به شورش و اغتشاش، رسما و با صراحت اعلام می کند که شرایط، شرایط «عام البلوی» است و هر معضل و هر تجمع و دعوای کوچک می تواند به بلوا و آشوب عمومی مبدل شود و به همین خاطر مشوق اعتراض مدنی جوانان دختر و پسر و یا اصناف مختلف به هرگونه تصمیم گیری و مواجهه نظام با مشکلات پیش روی نظام اعم از کشف حجاب بانوان، رتبه بندی معلمان، مالیات پزشکان، نظارت بر پلتفرمگگ ها و پایان دادن به عقده گشایی اندکی از هنرمندان و فیلمسازان، نوسان قیمت ارز، گرانی ها، قصاص قاتلان، محاکمه معاندان و غیره می شوند!

علیرغم مهار خیابانی اغتشاشات، ما هنوز شاهد استمرار التهابات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و ماهواره ای هستیم و هر روز شاهد تست اسم رمزهای متعدد برای آشوبگری های جدید هستیم که خوشبختانه با بصیرت و بیداری سیاسی کردم کارشان و نقشه شان نگرفت، اما هشدار می دهم که دود از کنده بلند می شود و عدم توجه به روندی که قطعا فتنه های انتخاباتی را هدف گذاری کرده تا منجر به تحریم انتخابات، تهدید انتخابات، کاهش مشارکت مردم، عدم استقبال چهره های کارآمد برای نامزدی در انتخابات، ایجاد شک و شبهه در فرایند تعیین صلاحیتها و اجرا و نظارت بر اجرای انتخابات، عملکرد رسانه ملی، عملکرد نهادهای حاکمیتی و دهها گزینه برای انجام عملیات روانی در جهت دلسرد کردن مردم و فاصله افزایی با نظام شود.

در فراز پایانی تأکید می کنم که خطرناک ترین حلقه ای که می تواند به نظام و آرمانها و دستاوردهایش ضربه و لطمه اساسی وارد کند، قطع یقین همین جریان اصلاح طلب ساختارشکن و فتنه ساز است که با پشیمانی از افتخارات گذشته، تمام عملکردهای تندروانه خود را در دهه های اول و دوم انقلاب به گردن نبروهای ارزشی انداخته و خودشان در بی غیرتی کامل، پشتک وارو زده و خودشان را مخالفان و مخالفان را از خودشان خوانده و متفقا علیه مقامات نظام از ابتدا تا اکنون شعار داده و مطلب می نویسند!

استراتژی آنها نیز متناسب با نتیجه ای که از پروژه قلم ستیزانه عالیجناب سرخپوش گرفتند، استراتژی دارکوبی است که آنقدر نوک می زنند تا به واسطه همین فک زدنها و قلم زنی ها، مخاطبان خاص خود را تسلیم و وادار به عقب نشینی  کرده و یا حتی به مرز استحاله و جابجایی جناحی و فکری بکشانند!چهره های زیادی برای در امان ماندن از تهاجمات آنها یا کاملا به آنها پیوستند و یا حداقل با انصراف از حضور مطلق در جبهه مقابل آنها، با مواضع دوپهلو، زندگی سیاسی خود را سپری می کنند!

زورآزمایی های رسانه ای، زورآزمایی های محفلی، زورآزمایی های حزبی و جناحی، زورآزمایی های خیابانی، زورآزمایی های انتخاباتی و صندوقهای رأی، زورآزمایی های عملیات روانی، زورآزمایی های اجتماعی، زورآزمایی های اقتصادی، زورآزمایی های سیاسی و دیپلماسی، زورآزمایی های حقوقی، زورآزمایی های سینمایی و سلبریتی، زورآزمایی های قلمی، زورآزمایی های مناظره ای، زورآزمایی های دانشگاهی و حوزوی و صدها جلوه دیگر زورآزمایی، مجموعه مصافهای دشمنان با نظام در مسیر جایگزینی فروپاشی به جای براندازی است و در این میان، نظریه پردازهای مرموزی مانند حجاریان و هتاک های هنجارشکنی مانند تاجزاده و زیباکلام و حتی وسط بازهای حرفه ای مانند عبدی و زیدآبادی و دیگران بسیار به کار دشمن می آیند و مثل جاده صاف کن ها، امکان تاخت و تاز دشمن را در فقدان مقاومتها و موانع فراهم می آورند!

نکته آزارنده تر این قصه تلخ، نه تنها انقلاب زدایی و امام زدایی، بلکه اسلام‌زدایی از مواضع و استراتژی هایب است که طی آن حتی مدل حکومتی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نفی شده و هدف جلب رضایت استکبار جهانی به بهای آلترناتیو شدن در مبادای نظام است که قطعا و به استناد بصیرت سیاسی و دینی مردم در گستردگی لبیک به فراخوان نظام در ۲۲ بهمن، روز قدس و جشن بزرگ و استثنایی عید سعید غدیر، مثل ابن‌سعدهای تاریخ این آرزوها را به گور خواهند برد بنابراین از صاحبان اندیشه و اصحاب قلم انتظار دارم که حواس جمعی کافی در قبال اینگونه استراتژیست ها داشته باشند و بدانند که آنها به نمایندگی از اتاق فکرهای استکباری، با ادبیات خودی ولی با اراده بیگانگان به مهمتربن موضوعات از جمله انتخابات ورود کرده و از چهره های متصل به خود مثل فرزندان شخصیتهای سابق استفاده ابزاری کرده و بر اساس باورهای ماکیاولیستی هدف وسیله را توجیه کرده و مهمترین اصل، ممانعت از نظام جهت تحقق اهداف از جمله اهداف انتخاباتی است که در رأس آنها، تحقق حماسه حضور و در مرحله بعد، انتخاب اصلح است.جهت استحضار اهالی سیاست عرض می کنم که این جریان در انتخابات گذشته فقط عدم حضور خودشان را در پای صندوقهای رأی اعلام می کردند، اما در این انتخابات، مواضع تهاجمی و فتنه گرانه جدیدتری اتخاذ کردند که علاوه بر عدم حضور خودشان در پای صندوقهای رأی، به دوستان و علاقه مندان خود هم خواهند گفت که در انتخابات شرکت نکنند و حالا هم با پیوستن به نهضت بیانیه نویسی، مناظره، مصاحبه و مطلب نویسی به تبلیغ علیه انتخابات و سیاستهای انتخاباتی نظام پرداخته و تحریم گسترده انتخابات را پیگیرند ث با صراحت کلام می گویند که تحریم انتخابات چه اشکالی دارد؟ما نباید فریب تابوسازی نظام را بخوریم و از نظام، مقدس سازی کنیم!

در پایان اضافه می کنم که جنگ های پیش رو از گذشته اخیر تا طهور حضرت حجت(عج) از جنس فتنه اند و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظامهای بسترساز برای تعجیل در ظهور، قطعا در سیبل فتنه ها قرار دارد و اصلا هم بعید نیست که به واسطه مزایای فوق العاده مثل کمکهای میلیارد و میلیون دلاری، کرسی های جهانی، جایزه های فنی اما به شدت سیاسی، پناهندگی، تابعیت، اقامت، اشتغال، چهره سازی و غیره  بر تعداد فتنه سازها و فتنه گرها در آینده افروده شود و همانند اتفاقی که برای حاکمیت امام علی(ع) شکل گرفته شد، جبهه های داخلی جدیدی طراحی شوند و حجاریان ها در این برهه از زمان ذی نقش تر از دیگران عرض اندام خواهند کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
عصر برده‌داران مجازی

گفت‌و‌گوی «جام‌جم» با فرزاد مؤتمن، در باب کتابخوانی و بازیگری‌اش در فیلم «خاطرات بندباز»

عصر برده‌داران مجازی

نیازمندی ها