اطلس برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی

رسانه ملی همگام با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ویژه‌برنامه‌هایی را برای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم تدارک دیده که پخش این برنامه‌ها از امروز آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۰۱۹۲۸۶
اطلس برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی

انتخابات در قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه یک در ایام انتخابات، برنامه «ایران من» را دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 18 و 20 دقیقه به مخاطبان خود ارائه می‌کند. «شمارش معکوس» برنامه دیگری است که دوشنبه‌ها ساعت 23 و 15 دقیقه از این شبکه به نمایش درمی‌آید.

شبکه دو روزهای زوج، ساعت 21 برنامه «برگ سرنوشت» را به نمایش می‌گذارد و یکشنبه و سه‌شنبه در همین ساعت برنامه «29 اردیبهشت» را به مخاطبانش ارائه می‌کند.

شبکه سه، برنامه «اثر انگشت» را به این مناسبت تدارک دیده که شنبه و دوشنبه ساعت 21 و 15 دقیقه به مخاطبان ارائه می‌شود.

شبکه چهار یکشنبه‌ و سه‌شنبه ساعت 17 برنامه «گفتاورد» را به مخاطبانش ارائه می‌کند و شبکه پنج نیز دو برنامه «پرسش» و «شهربرگ» را تدارک دیده که اولی یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 21 و 30 دقیقه پخش می‌شود و دومی در همین ساعت اما روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به تماشاگران تقدیم خواهد شد.

شبکه آموزش نیز روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت 19 برنامه «29 اردیبهشت» را به مخاطبان ارائه خواهد داد.

شبکه جهانی جام‌جم برای ایرانیان خارج از ایران، برنامه «از هم دور نیستیم» را شنبه‌، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22 به وقت تهران پخش می‌کند و روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه در همین ساعت برنامه «ایران من» را به نمایش می‌گذارد.

شبکه مستند روزهای فرد برنامه «پرسش» را ساعت 18 به تماشاگران ارائه می‌دهد و روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 22 برنامه «انتخاب خدمتگزار» را پخش می‌کند.

شبکه افق نیز برنامه «اثر انگشت» را یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 20 به نمایش می‌گذارد.

انتخابات روی موج صدا

رادیو معارف برنامه‌ »از همدلی تا همراهی» را شنبه تا دوشنبه ساعت 17و30 به تماشاگران ارائه می‌کند. برنامه «روی موج انتخاب» ساعت 17 و 30 دقیقه روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه از همین شبکه رادیویی پخش می‌شود.

رادیو ورزش ساعت 8 و 55 دقیقه و یک بار دیگر ساعت 15 و 55 دقیقه و در نوبت سوم ساعت 22 و 30 هر روز هفته برنامه «حرف مردم» را به سمع شنوندگان می‌رساند.

رادیو گفت‌وگو برنامه‌ یک گفت‌وگوی صمیمی را یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 20و20 دقیقه به مخاطبان ارائه می‌کند، ساعت 21 روزهای شنبه و چهارشنبه برنامه «محرمانه نیست» را پخش و ساعت 17 و 30 دقیقه روزهای یکشنبه و سه‌شنبه «چکاد بصیرت» را برای شنوندگان پخش می‌کند و رادیو فرهنگ دوشنبه ساعت 18 و 30 دقیقه «سمت و سوی فردا» را پخش می‌کند، یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18 و 30 دقیقه نیز برنامه «عکاس خونه» را با موضوع انتخابات به سمع مخاطبان می‌رساند. رادیو تهران شنبه و چهارشنبه ساعت 17 برنامه «تهران 12» را ارائه می‌دهد و روز‌های شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 و 15 دقیقه برنامه «خیابان مردم»، پنجشنبه‌ها ساعت 11 برنامه «افق» و همین روز ساعت 22 و 30 برنامه «جزر و مد» را در ارتباط با انتخابات پخش می‌کند.

رادیو جوان ساعت 20 شنبه تا دوشنبه برنامه «12 برگ»، شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 و 45 دقیقه برنامه «تریبون آزاد» شنبه تا جمعه ساعت 24 برنامه «درست مثل حقیقت» را برای مخاطبانش پخش می‌کند.

رادیو اقتصاد برای روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 و 20 دقیقه برنامه «پلاک 12»، شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 و 30 برنامه «نود و هشتی‌ها» و شنبه تا پنجشنبه ساعت 19 برنامه «روی خط اقتصاد» را تدارک دیده است.

رادیو صبا یکشنبه و پنجشنبه ساعت 14 و 30 دقیقه برنامه «صباگونه» را پخش می‌کند و رادیو ایران نیز در روزهای پیش از انتخابات از دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 15 و 30 دقیقه برنامه «سه به یک» و روزهای فرد ساعت 15 و 30 دقیقه برنامه «در هوای اردیبهشت» را به شنوندگان ارائه می‌دهد.رادیو سلامت برنامه «سیاه سپید خاکستری» را شنبه تا جمعه ساعت 11 و 50 دقیقه به مخاطبانش ارائه می‌دهد و ساعت 18 و 50 دقیقه روزهای شنبه تا جمعه نیز برنامه «از من تا ما» را به سمع شنوندگان می‌رساند.

برنامه رادیو قرآن نیز روزهای شنبه تا جمعه ساعت 11 و 15 دقیقه برنامه «فصل نهم»، روزهای شنبه تا جمعه ساعت 15 و 32 دقیقه «اخلاق انتخاباتی در آینه‌های بلورین» و از شنبه تا جمعه ساعت 17 و 5 دقیقه برنامه «برهان» را پخش می‌کند.

جدول برنامههای شبکههای سیما:

شبکه یک

ایران من

دوشنبه و چهارشنبه

20/18

شمارش معکوس

دوشنبهها

15/23

شبکه دو

برگ سرنوشت

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

00/21

29 اردیبهشت

یکشنبه و سهشنبه

21/00

شبکه سه

اثر انگشت

شنبه و دوشنبه

21/15

شبکه چهار

گفتاورد

یکشنبه و سهشنبه

17/00

شبکه پنج

پرسش

یکشنبه و سهشنبه

21/30

شهر برگ

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

21/30

شبکه آموزش

29 اردیبهشت

سهشنبه و پنجشنبه

19/00

شبکه جهانی جامجم

از هم دور نیستیم

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

22/00

ایران من

سهشنبه و پنجشنبه

22/00

شبکه مستند

پرسش

یکشنبه، سهشنبه، پنجشنبه

18/00

انتخاب خدمتگزار

دوشنبه و پنجشنبه

22/00

شبکه افق

اثر انگشت

یکشنبه و سهشنبه

20/00

جدول برنامه‌های شبکه صدا

رادیو معارف

از همدلی تا همراهی

شنبه تا دوشنبه

17/30

روی موج انتخاب

سهشنبه تا پنجشنبه

17/30

رادیو ورزش

حرف مردم

شنبه تا جمعه

8/55

15/55

22/30

رادیو گفتوگو

یک گفتوگوی صمیمی

یکشنبه و سهشنبه

20/20

محرمانه نیست

شنبه و چهارشنبه

21/00

چکاد بصیرت

یکشنبه و سهشنبه

17/30

رادیو فرهنگ

سمت و سوی فردا

دوشنبه

18/30

عکاسخونه

یکشنبه و سهشنبه

18/30

رادیو تهران

تهران 12

شنبه و چهارشنبه

17/00

خیابان مردم

شنبه تا پنجشنبه

8/15

افق

پنجشنبهها

11/00

جزر و مد

پنجشنبهها

22/30

رادیو جوان

12 برگ

شنبه و دوشنبه

20/00

تریبون آزاد

شنبه تا چهارشنبه

15/45

درست مثل حقیقت

شنبه تا جمعه

24/00

رادیو اقتصاد

پلاک 12

شنبه و چهارشنبه

13/20

نود و هشتیها

شنبه تا پنجشنبه

17/30

روی خط اقتصاد

شنبه تا پنجشنبه

19/00

رادیو صبا

صباگونه

یکشنبه و پنجشنبه

14/30

رادیو ایران

سه به یک

دوشنبه و چهارشنبه

15/30

در هوای اردیبهشت

روزهای فرد

15/30

رادیو سلامت

سپید، سیاه، خاکستری

شنبه تا جمعه

11/50

از من تا ما

شنبه تا جمعه

18/50

رادیو قرآن

فصل نهم

شنبه تا جمعه

11/15

اخلاق انتخاباتی در آینههای بلورین

شنبه تا جمعه

15/32

برهان

شنبه تا جمعه

17/05

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها