برچسب ها - وزیرکشور

رئیس شورای امنیت کشور با بیان اینکه بین اغتشاش و اعتراض تفاوت وجود دارد، تاکید کرد: ما اعتراض معقول را قبول داریم.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

نیازمندی ها