برچسب ها - تغییر رنگ بدن

همه آفتاب‌پرست‌ها توانایی تغییر رنگ بدن خود را دارند. هدف اصلی تقلید آنها استتار نیست ، بلکه ارتباط با نمایندگان گونه‌های خود است.
کد خبر: ۱۴۳۷۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

نیازمندی ها