برچسب ها - نزاع در رستوران
شعبه ۲ دادگاه کیفری تهران
مرد جوانی که متهم است پنج سال قبل با ضربه چاقو چشم همکارش را نابینا کرده و به مدت ۵ سال متواری شده بود صبح روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

پسر جوانی که دو سال قبل در جریان یک نزاع در رستوران ، کارگری را به قتل رسانده و پس از گرفتن رضایت از اولیای‌دم خود را تسلیم کرده بود، با صدور کیفرخواست برای پرونده‌اش به زودی محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۸۴۴۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

در ایام تعطیلات نوروزی ، وقوع چندین فقره قتل در نقاط مختلف تهران ، بازپرسان ویژه قتل دادسرای جنایی تهران را به محل این حوادث کشاند و چندین نفر به اتهام قتل دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۸۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۸۳/۰۱/۱۴

مردی که در سال 74 و در پی یک نزاع در رستوران پرنده آبی در رومانی ، یک ایرانی را به قتل رسانده بود ، روز گذشته به قصاص محکوم شد.
کد خبر: ۳۲۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۸۲/۰۹/۰۸

نیازمندی ها