برچسب ها - درخواست قصاص چشم
شعبه ۲ دادگاه کیفری تهران
مرد جوانی که متهم است پنج سال قبل با ضربه چاقو چشم همکارش را نابینا کرده و به مدت ۵ سال متواری شده بود صبح روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

نیازمندی ها