برچسب ها - برنامه سلامت
برنامه حال خوب تلاش کرده در قسمت های مختلف، به موضوعات چالشی حوزه سلامت بپردازد و در عین حال، به بینندگان آموزش های لازم را درباره موضوع برنامه ارائه کند.
کد خبر: ۱۴۱۵۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

نیازمندی ها