برچسب ها - بازار روز

کد خبر: ۱۴۴۴۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

کد خبر: ۱۴۴۴۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

فرماندار گلپایگان خبر داد:
فرماندار گلپایگان بر لزوم افزایش کیفیت نان تاکید کرد و گفت: شهرداری تلاش کند برپایی بازار روز از یک روز به دو روز در هفته افزایش یابد.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صبح دیروز جمعه، 10 باب مغازه در بازار روز چالوس طعمه حریق شد.
کد خبر: ۱۱۹۴۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نیازمندی ها