برچسب ها - مسعود بهنود
در برنامه «امواج شبهه» مطرح شد؛
منافع توسعه یافتگی در دوران پهلوی برای مردم ایران نبود بلکه برای کشورهای استعمارگر منافع داشت لذا پهلوی ها و غرب‌گرایان در پی آنارشیسم در جامعه ایرانی هستند تا با ایجاد اعوجاج ذهنی، منافع آینده خودشان را کسب کنند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

خواهر فروغ فرخزاد در واکنش به ادعاهای تازه درباره زندگی خصوصی فروغ فرخزاد، با خلاف واقع خواندن، انگیزه این از طرح این ادعاها، مطرح شدن گوینده در دوران افول کاری خواند و به او توصیه کرد همان روشی را در پیش بگیرد که همینگوی در دوران نزول کاری اش در پیش گرفت!
کد خبر: ۹۷۴۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

(فیلم)
مسعود بهنود روزنامه‌نگاری است که این گزارش چند برهه از زندگی‌اش را با تصاویر خاک خورده آرشیو به تصویر کشیده است.
کد خبر: ۶۷۲۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

نیازمندی ها