برچسب ها - نرخ دلار آمریکا
نوسانات ارز در روزهای اخیر
در روزهای گذشته بازار ارز دست خوش نوساناتی شده است به طوریکه دلار بار دیگر به مرز ۳۶۰۰ تومان نزدیک شده، یورو حدود ۲۰ تومان افزایش پیدا کرده و پوند انگلستان با کاهش ۱۳ تومانی همراه شده است.
کد خبر: ۹۵۵۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۰

بانک مرکزی، نرخ ۳۹ نوع ارز را برای امروز (یکشنبه) اعلام کرد؛ بر این اساس نرخ همه ارزها نسبت به دیروز تغییری نکرد.
کد خبر: ۸۷۷۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز( چهارشنبه) اعلام کرد که بر این اساس قیمت 20 ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت 16 واحد پولی کاهش داشته است؛ البته نرخ سه ارز نیز تغییری نکرد و قیمت دلار بانکی به مرز 29هزار و 960 ریال رسید.
کد خبر: ۸۵۲۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای روز جاری(دوشنبه) اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 14 ارز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت 17 واحد پولی افزایش داشته البته نرخ 8 ارز نیز تغییری نکرد.
کد خبر: ۸۴۷۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ 29 ارز نسبت به روز دوشنبه افزایش و هشت ارز کاهش یافت و تنها نرخ دو واحد پولی ثابت ماند.
کد خبر: ۷۰۴۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را اعلام کرد که بر این اساس، قیمت 19 ارز نسبت به پنجشنبه هفته گذشته کاهش، 15 واحد پولی رشد و نرخ پنج ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۷۰۳۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را اعلام کرد که بر این اساس، قیمت 29 ارز نسبت به روز گذشته افزایش و 10 واحد پولی کاهش یافته است.
کد خبر: ۷۰۲۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۵

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز یکشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ تمامی ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۷۰۱۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد
بانک مرکزی، نرخ دولتی ارزها را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی در روز جاری اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ 13 واحد پولی افزایش یافته است.
کد خبر: ۷۰۱۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

بانک مرکزی نرخ 39 ارز امروز برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی را نسبت به دیروز ثابت اعلام کرد.
کد خبر: ۶۹۹۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ 28 ارز در روز جاری (شنبه) نسبت به پنجشنبه هفته گذشته افزایش و قیمت 10 واحد پولی کاهش یافت و نرخ یک ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۶۹۹۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر این اساس، قیمت 35 ارز نسبت به دیروز افزایش و نرخ چهار واحد پولی کاهش یافت.
کد خبر: ۶۹۸۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای روز جاری اعلام کرد که بر این اساس، قیمت 35 ارز نسبت به روز گذشته (دوشنبه) افزایش، دو واحد پولی کاهش و نرخ دو ارز ثابت ماند.
کد خبر: ۶۹۸۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

بانک مرکزی نرخ‌های جدید دولتی ارزها را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی در روز جاری اعلام کرد که براساس آن، نرخ 17 واحد پولی کاهش یافته است.
کد خبر: ۶۹۷۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را اعلام کرد که براین اساس، نرخ 31 ارز نسبت به پنجشنبه هفته گذشته، رشد و قیمت هشت واحد پولی کاهش یافته است.
کد خبر: ۶۹۷۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را اعلام کرد که قیمت 35 ارز نسبت به روز گذشته(یکشنبه) افزایش، نرخ دو ارز افت و قیمت دو واحد پولی ثابت ماند.
کد خبر: ۶۹۵۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی امروز نرخ 39 ارز را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز گذشته ثابت اعلام کرد.
کد خبر: ۶۹۵۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

بانک مرکزی امروز نرخ بانکی 39 ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ 13 ارز نسبت به روز گذشته کاهش، قیمت 17 واحد پولی رشد و نرخ 9 ارز دیگر ثابت ماند.
کد خبر: ۶۹۳۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

بانک مرکزی نرخ رسمی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 34 ارز نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.
کد خبر: ۶۹۲۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی نرخ 39 ارز را امروز برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که نسبت به روز گذشته تغییر نداشته است.
کد خبر: ۶۹۲۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

نیازمندی ها