برچسب ها - فاطمه علیقلی
به مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس رادیو سراغ چهره‌های مختلف این حوزه رفتیم
کافی است تاریخ را ورق بزنیم تا به 82سال پیش برگردیم. آن زمان که رادیو به خانه‌ها آمد و شد عضوی از خانواده‌های ایرانی. این رسانه محترم و مظلوم هشت دهه و اندی همنفس و همراه بوده با مخاطبانش.
کد خبر: ۱۳۶۳۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

نیازمندی ها