برچسب ها - شرکت تولید مواد غذایی

متصدی شرکت تولید مواد غذایی در استان فارس به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
کد خبر: ۱۴۵۷۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

نیازمندی ها