• گزارش جام‌جم از ایجاد مزرعه پرورش کروکدیل در جزیره هنگام توسط یک بانو

    این کروکدیل‌های سودآور

    کروکدیل‌های عظیم‌الجثه بی‌حرکت در حوضچه‌های کم‌عمق چرت می‌زنند و با دندان‌های بیرون‌زده از آرواره، گاه و بیگاه پلکی بالا انداخته و با نگاه‌های نخوت‌آلود به بازدیدکنندگان پر هیجان نیم‌نگاهی می‌اندازند. خان‌بابا کروکدیل چهارمتری، بزرگ مجموعه محسوب می‌شود و حوضچه بزرگ‌تری را برایش آماده کرده‌اند.