• 0

رهبر معظم انقلاب:هدف تهاجم فرهنگي دشمنان القاي ناتواني به ايراني است

چهارشنبه 17 تیر 1383 ساعت 15:40
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین روز سفر به استان همدان در جمع پرشور هزاران نفر از جوانان و دانشجویان این استان، اعلام کردند ما ملت ایران دانش و علوم پیشرفته را از هر نقطهی دنیا فرامیگیریم اما بدون تقلید
از فرهنگ بیگانه و با تکیه بر تاریخ پرافتخار، فرهنگ غنی و استعداد خاص ایرانی ، مرزهای کنونی علم و پیشرفت را پشت سر خواهیم گذاشت.
به گزارش ایسنا ، حضرت آیت الله خامنهای در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با جوانان پرشور و نشاط همدانی خاطرنشان کردند: دیدار رهبری با جوانان با این هدف صورت میگیرد که سخن گفتن رو در رو با جوانان ، برای همهی مسوولان به صورت یک فرهنگ و عرف درآید.
رهبر معظم انقلاب در تبیین مسیر آینده ملت ایران ، به بیداری عمومی ناشی از پیروزی انقلاب اشاره کردند و افزودند: انقلاب با ارایهی الگوی جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی دو چیز را به مردم ما آموخت اول این که حق مردم برای تصمیمگیری ، انتخاب و حرکت باید معتبر و مورد احترام باشد ، دوم این که این انتخاب و حرکت در جهت اهدافی است که اسلام ترسیم میکند.
ایشان در تشریح موقعیت ممتاز ملت و کشور ایران ، به حضور ایران در نقطه بسیار حساس جغرافیایی اشاره کردند و افزودند: امکانات بسیار غنی طبیعی ، ظرفیت خوب کشاورزی ، بازار مصرف چند ده میلیونی ، سابقهی تاریخی و نیروی انسانی جوان و خوش استعداد باعث شده که ایران همواره مورد طمع مراکز سلطهگر جهانی باشد اما ملت ایران به برکت انقلاب ، دست طمعورزان جهانی را از میهن عزیز خود قطع کرده و با تکیه بر استقلال و تواناییهای درونی خود ، راه روشن خویش را ادامه میدهد.
حضرت آیت الله خامنهای نسل جوان و پرطراوت ایران را مهمترین عامل توفیق ملت ایران در پیمودن راه دشوار اما روشن آینده خواندند و با اشاره ، به سند چشمانداز 20 ساله ایران خاطرنشان کردند: این سند متکی بر کار کارشناسی و محاسبه علمی است و ملت ایران به ویژه جوانان عزیز این سرزمین با برنامهریزی و تلاش بیوقفه و عزم و اراده پولادین ، این سند ملی را محقق خواهند کرد و ایران را به کشور ممتاز منطقه تبدیل مینمایند.
ایشان با بیان تحلیل اسلامی و قرآنی از علل توانایی ملت ایران در ساختن ایرانی بسیار پیشرفته و سرافراز ، به مفهوم صحیح قضا و قدر اشاره کردند و افزودند: براساس قوانین هستی ، اراده انسان است که راه حرکت او را که بر مبنای تقدیر الهی به نتیجه معینی خواهد رسید مشخص میکند و تقدیر الهی را به قضای الهی تبدیل میسازد.
ایشان دو راه تسلیم در برابر دشمن و ادامه پایداری و حرکت بسوی قلههای رفیع پیشرفت و تکامل را راههای پیش روی ملت ایران برشمردند و با انتقاد شدید از کسانی که معتقدند برای توسعه و پیشرفت باید در مقابل امریکا سر تعظیم فرود آورد افزودند: مگر استعداد و شایستگی ایران و ایرانی از کشورهای پیشرفته کمتر است که به جای انتخاب راه عزت و توسعه و سربلندی، راه تسلیم و ذلت را انتخاب کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به خیانت رژیمهای پادشاهی تاریخ معاصر ایران در عقب نگهداشتن علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ملت ایران خاطرنشان کردند: مهمترین هدف تهاجم فرهنگی دشمنان و عوامل مرعوب آنها این است که به ایرانی القا کند که تو ناتوانی و باید دنبالهرو و مقلد غرب باشی اما ملت با این القائات بار دیگر به خواب غفلت نخواهد رفت.
ایشان با اشاره به دوران شکوفایی علوم مختلف در ایران و کشورهای اسلامی افزودند: در زمانی که اروپا در تاریکی قرون وسطی فرو رفته بود در ایران عزیز ما ، امثال ابن سیناها، بشریت را از علم و فرهنگ سیراب میکردند بنابراین ملت ایران با این سابقه درخشان علمی و فرهنگی میتواند و باید که 200 سال عقب ماندگی علمی خود را از راههای میانبر و به سرعت طی کند.
رهبر معظم انقلاب افزودند: ما براساس مبانی اسلام، علم را از هر جای دنیا که باشد فرامیگیریم و هزینه آن را نیز میپردازیم اما شاگرد پیشروان علمی امروز دنیا باقی نمیمانیم و با کار و تلاش بیوقفه جوانان اندیشمندمان همچنانکه جوانان مومن و فرهیخته ما با تولید سلولهای بنیادی انسولین ساز برای اولین بار در جهان به مرزهای نوین علمی در این رشته دست یافتند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم مرزبندی دقیق میان فراگرفتن علم و دانش از هر نقطه جهان و پرهیز از تقلید فرهنگی بیگانگان افزودند: این منطق بسیار اشتباهی است که برخیها گمان میکنند چون غربیها از لحاظ علمی جلوتر از ما هستند باید در مسائل فرهنگی ، آداب معاشرت ، روابط اجتماعی و سیاسی از آنها تقلید کنیم.
حضرت آیتالله خامنهای تاکید کرد: ما ملت ایران به زبان و فرهنگ و میهن و تاریخ خود افتخار میکنیم و هیچ دلیلی برای تقلید فرهنگی از بیگانگان نمییابیم چراکه تقلید فرهنگی خطر بسیار بزرگی برای هویت و شخصیت ایران و ایرانی است.
ایشان تحول و تنوع در لباس و چهره ظاهری را مورد قبول دانستند اما خاطرنشان کردند: مدگرایی افراطی پذیرفتنی نیست و برای ایجاد تنوع در لباس نباید از مدلهای غربی تقلید کرد بلکه میتوان با ارائه الگوهای بومی و ایرانی و طراحی لباس ملی ایرانیان این نیاز را تامین کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان به همه مردم بویژه جوانان توصیه کردند: روابط خود را با پروردگار هرچه بیشتر مستحکم و عمیق کنید تا خدای مهربان ، بافضل و عنایت و هدایت خویش ، شما را در همه عرصههای فردی و اجتماعی و در پیمودن راه پرافتخار و درخشان آینده ایران عزیز ، یاری رساند.
در آغاز این دیدار آقایان و خانمها دکتر منصور غلامی رییس دانشگاه بوعلی ، ناهید علیمحمدی به نمایندگی از فرهنگیان استان ، دکتر جنیدی به نمایندگی از استادان دانشگاهها ، علی فرقانیها به نمایندگی از دانشجویان استان ، مهدی رضوان به نمایندگی از تشکلهای دانشجویی ، هامون طهماسبی به نمایندگی از دانشآموزان استان و ایمان کاخکی دانشجوی نمونه استان هریک به تفصیل دیدگاههای خود را در مورد مسائل جوانان بیان کردند.
مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال ، لزوم جهتگیری پژوهشها به سمت فناوریهای جدید ، ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت ، افزایش امکانات رفاهی دانشجویی ، ضرورت پاسخگویی مسوولان دستگاهها ، تحکیم پایههای عدالت اجتماعی بعنوان یکی از دغدغههای اصلی دانشجویان ، مبارزه بیامان با رانتخواری از باندبازی و توجه به شایستهسالاری در انتخاب مسوولان ، لزوم سادهزیستی مسوولان ، لزوم پرهیز از برخوردهای سیاسی در مسائل آموزش و پرورش ، توجه بیشتر به مسائل مادی و معنوی فرهنگیان ، ضرورت فعال شدن نویسندگان و اندیشمندان در پاسخ به شبهات و سوالات نسل جوان و ایجاد سیستم کارآمد برای آن ، ضرورت افزایش امکانات علمی ، تحقیقاتی دانشگاههای استان برای تأمین نیازهای جدید علمی ، لزوم افزایش امکانات بهداشتی و درمانی استان ، تلاش بیشتر برای ارتقاء سطح علمی دانشگاهها تلاش بیشتر برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای نسل جوان استان همدان ، برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتها و جذابیتهای جهانگردی استان و همچنین توجه بیشتر به حل مشکل ازدواج و معیشت جوانان از جمله محورهای مطرح شده در این دیدار بود.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 668780388173694521
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: