لوگوی جام جم سیما
  • 26 0
  • 0

استقبال از طرح « هدیه ایرانی»

دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 23:10
در پی ابلاغ دستورالعمل رئیس رسانه ملی به مدیران ارشد حوزه‌های مختلف سازمان صدا و سیما مبنی بر اختصاص کالاهای ایرانی به عنوان جوایز برنامه‌های مختلف، کارشناسان و صاحب نظران از این اقدام استقبال کردند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دکتر علیعسکری در جلسه شورای معاونان به مدیران ارشد حوزههای مختلف سازمان دستور داد از امسال جوایز و هدایای برنامههای رادیویی و تلویزیونی فقط باید از کالاهای ایرانی باشد.

رئیس رسانه ملی تأکید کرد سازمان صداوسیما باید از همه ظرفیتهای خود برای تقویت تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی استفاده کند و بهعنوان حامی کالای ایرانی پرچمدار فرهنگسازی در این زمینه باشد.

دستور رئیس سازمان صداوسیما بازتاب گستردهای در محافل اقتصادی و رسانهای کشور داشته است، به طوری که بسیاری از کارشناسان، ضمن مثبت ارزیابی کردن این تصمیم، با توجه به نقش بیبدیل صداوسیما در مدیریت افکار عمومی آن را گامی مؤثر برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی دانستند.

نشاندهنده عزم جدی صدا و سیما

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستور اخیر دکتر علیعسکری، رئیس سازمان صداوسیما به مدیران ارشد حوزههای مختلف را مبنی بر اینکه از امسال جوایز و هدایای برنامههای رادیویی و تلویزیونی فقط باید از کالاهای ایرانی باشد بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: نقش رسانه ملی در کشور بسیار مهم است و اقدامات جزئی و کلی آن از سوی مردم رصد میشود و بر همین اساس دستور اخیر دکتر علی عسکری مبنی بر استفاده از کالاهای ایرانی برای اعطای جوایز و هدایای برنامههای رادیویی و تلویزیونی با توجه به شعاع تأثیرگذاری رسانه بر مردم، گام بزرگی در فرهنگسازی استفاده از کالای ایرانی محسوب میشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دکتر علیعسکری میتواند در حمایت از کالاهای ایرانی برنامه جامعی را به مدیران و کارکنان رسانه ملی ابلاغ کند، خاطرنشان کرد: حمایتهای تبلیغاتی از کالاهای ایرانی، افزایش تعرفه تبلیغات کالاهای خارجی یا ممنوعیت تبلیغات این قبیل کالاها در رسانه ملی، عزم جدی صداوسیما در حمایت از کالاهای ایرانی را نشان میدهد.

پورابراهیمی با قدردانی از اقدام ارزشمند رئیس رسانه ملی برای راهاندازی شبکه تلویزیونی «ایران کالا» تصریح کرد: تشویق و تبلیغ رایگان کالاهای تولیدکنندگان داخلی، از جمله اهداف این شبکه تلویزیونی محسوب میشود که این اقدام، حرکت مثبت و ارزشمند رسانه ملی برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود و در جای خود، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به نقش و جایگاه اثرگذار رسانه ملی در دنیا، منطقه و کشور اشاره کرد و افزود: اقدامات و جهتگیریهای رسانه ملی در شبکههای رادیویی و تلویزیونی داخلی و برونمرزی برای معرفی و حمایت از کالاهای ایرانی، میتواند زمینههای رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.

نقش اثرگذار در حمایت از کالاهای ایرانی

عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه در سالی که به نام حمایت از کالاها و تولیدات ایرانی نامگذاری شده است، رسانه ملی نقش بزرگ و اثرگذاری را بر عهده دارد، گفت: در این خصوص دستور دکتر علیعسکری، رئیس رسانه ملی برای اعطای کالاهای ایرانی بهعنوان جوایز و هدایای برنامهها، مسابقات و جشنوارههای رادیویی و تلویزیونی، گام مثبتی در مسیر فرهنگسازی و تحقق شعار سال محسوب میشود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه قوای سهگانه، مسئولان نظام و مردم باید در مسیر تحقق شعار حمایت از کالاهای ایرانی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گام بردارند، تصریح کرد: رسانه ملی میتواند الگوی خوبی از حمایت و استفاده از کالاهای ایرانی را در رادیو و تلویزیون و شبکههای برونمرزی ارائه کند.

حرکت جهادگونه برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی

مدیر شبکه ایران کالا با اشاره به دستور اخیر دکتر علیعسکری، مبنی بر اهدای کالای ایرانی بهعنوان جایزه در برنامهها گفت: شعار امسال، براساس الگوی چندین ساله اقتصاد مقاومتی طرحریزی و از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد و این موضوع نشانگر وجود برنامه دقیق برای حمایت از کالای ایرانی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

اردشیر زابلیزاده با بیان اینکه در حال حاضر، تولیدکنندههای کوچک و متوسط دچار مشکل شدهاند و با توجه به حضور رقبای خارجی و بیسیاستیها، کالاهایشان به فروش نمیرسد، خاطرنشان کرد: 82 هزار بنگاه و تعاونی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که در حال حاضر کمتر از 40 هزار بنگاه، فعالیت اقتصادی میکنند و متأسفانه بخشی از آنها درگیر مشکلات اقتصادی شدهاند.

زابلیزاده با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال، مستلزم اتفاقات جدید و حرکت جهادگونه است، تصریح کرد: از همان روزهای ابتدایی تصدی مسئولیت رسانه ملی توسط دکتر علیعسکری، ایشان دغدغه حمایت از کالای ایرانی را داشتند و پس از بازدید از یک شهرک صنعتی در یکی از شهرهای جنوبی، ایده راهاندازی شبکه تلویزیونی با نام «ایران کالا» با هدف تبلیغات برای کالای ایرانی بهمنظور رونق بازار، ظرفیتسازی و تحولآفرینی در فضای کسبوکار، حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، کمک به توسعه اشتغال، ارتقای کیفیت کالا و خدمات و تحقق عدالت اطلاعاتی را با تأکید بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، مطرح کردند.

مدیر شبکه ایران کالا گفت: استفاده از کالای خارجی فقط در صورتی مجاز است که نمونه داخلی آن وجود نداشته باشد و باید این موضوع از سوی مسئولان، برنامهسازان و همچنین شبکههای رادیویی و تلویزیونی جدی گرفته شود.

زابلیزاده با اشاره به دستور بجا و ارزشمند رئیس رسانه ملی برای اهدای کالای ایرانی بهعنوان جایزه در برنامهها تصریح کرد: با توجه به تأثیر بالای رسانهها بر مردم بویژه رسانه ملی، تولید برنامه و تبلیغات گسترده با هدف حمایت از کالای ایرانی، شاهد رشد کالای ایرانی و تغییر نگرش مردم برای استفاده از آنها خواهیم بود.

رئیس شبکه ایران کالا عنوان کرد: در طول چند سال گذشته که رهبر معظم انقلاب شعار اقتصاد مقاومتی را در دستور کار مسئولان و مردم قرار دادند، رسانه ملی نیز جهتگیری خود را به سمت حمایت از کالای ایرانی و تحقق اقتصاد مقاومتی تغییر داد و با نگاه جدی و مسئولانه صداوسیما به شعار سال، گام مهم و اثرگذاری برای حمایت از کالای ایرانی برداشته خواهد شد.

مهر تائید برای حمایت از کالای ایرانی

عباس مهدویمهر، مدیرکل بازرگانی رسانه ملی گفت: این دستور از سوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد استقبال قرارگرفته است.

او افزود: از ابتدای سال تا امروز، استفاده از نشانههای شرکتهای خارجی در مسابقات رادیویی و تلویزیونی، فقط مربوط به قرعهکشی اپلیکیشنهای داخلی بوده و برخی از برنامهها نیز سال گذشته ضبط شده بود و در برنامههای جدید سعی کردهایم اسمی از برندهای خارجی برده نشود.

مدیرکل بازرگانی سازمان با اشاره به قرعهکشی اخیر برنامه «دورهمی» و اعطای ده دستگاه خودروی بی.ام.دبلیو خاطرنشان کرد: تمام برندگان این برنامه بر اساس تمایل شخصی اعم از ازدواج فرزندان یا سفر حج و امور خیریه، از دریافت خودروی خارجی امتناع کردند و معادل ریالی این جایزه به آنها تقدیم شده است.

مهدویمهر با تأکید بر اینکه رسانه ملی از سال 95 تاکنون با شیب ملایم، سیاست حمایت از کالای ایرانی را پیش برده، توضیح داد: دستور اخیر دکتر عسکری، مهر تائیدی شد تا همه دستگاههایی که با رسانه ملی همکاری میکنند، حمایت از کالای ایرانی را بهصورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل بازرگانی صداوسیما به سیاستهای رسانه ملی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: پیرو تأکید دکتر عسکری، از 21/02/1396 هر صاحب کالای ایرانی که نیروی انسانی پایدار داشته باشد، از حداقل حمایت 900 ثانیه تا حداکثر 9000ثانیه، تبلیغات رایگان در شبکههای سراسری تلویزیونی بهرهمند میشود.

او ادامه داد: 94 درصد تبلیغات رایگان برای شرکتهای تولیدکننده کالای ایرانی و 75درصد نیز در بخشهای شامگاهی و پربیننده در شبکههای سراسری محقق شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

مهدویمهر به تشریح برنامههای سال97 اداره کل بازرگانی برای تحقق شعار سال پرداخت و تأکید کرد: با توجه به دستور اخیر رئیس رسانه ملی مبنی بر اهدای کالای ایرانی بهعنوان جایزه در برنامهها در سال جاری برنامه خاصی در دستور کار داریم تا درآنها علاوه بر حمایتها در تبلیغات بازرگانی، در حوضه پوشاک و گردشگری بهطور مفصل به معرفی کالای ایرانی در مناطق مختلف بپردازیم تا از این طریق، شرایط برای گردشگری داخلی تسهیل شود.

آستینها را برای حمایت از کالای ایرانی بالا بزنید

با استقبال از شعار سال و دستور اخیر رئیس رسانه ملی ؛ طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: این اتفاقات حاکی از آن است که همه باید آستینها را برای حمایت از کالای ایرانی باکیفیت بالا بزنند.

طحانپور با بیان اینکه اگر قرار است در رسانه ملی کالای ایرانی مورد حمایت قرار گیرد، باید کالاهای باکیفیت داخلی که به بازارهای جهانی عرضه نیز میشود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: تنها 10 درصد صنایع لوازمخانگی داخلی، تولید باکیفیت و به بازارهای خارجی صادرات دارند.

او افزود: اگر قرار است کالای ایرانی در برنامهها تبلیغ یا بهعنوان جایزه به برندگان جشنوارهها و مسابقات رادیویی و تلویزیونی اهدا شود، حتما باید از کالاهای باکیفیت ایرانی باشد، چراکه در حال حاضر ما آبگرمکن یا اجاقگاز تولید داخلی داریم که با افتخار و با نام تولید ایرانی به 20 کشور اروپایی از جمله ایتالیا صادر میشود.

رئیس اتحادیه لوازمخانگی تاکید کرد: در حال حاضر کالاهای ایرانی داریم که با نمونه خارجی آن برابری و مردم نیز از آنها کاملا استقبال میکنند و بر همین اساس اگر قرار است در رسانه ملی کالای ایرانی تبلیغ شود، حتما باید کالای باکیفیت باشد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3257644300870997555
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: