• 216 33
  • 4

زد و بندی که 10 میلیون تومان آب می‌خورد

حذف غیرقانونی نام همسر از شناسنامه

یکشنبه 10 اسفند 1393 ساعت 07:58
همپا با رشد آمار طلاق در کشور جرایم تازه‌ای نیز در جامعه رواج پیدا می‌کند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسر سابق از شناسنامه، یکی از این جرایم است که در سایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانواده‌ها بتازگی بازار پررونقی پیدا کرده، زیرا کم